Wersja archiwalna

ZP.271.60.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Chojniki, Gmina Nowy Tomyśl” - II postępowanie 

 

 

 

Załączniki

0 ZP.271.60.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU .pdf

Data: 2018-09-14 12:17:45 Rozmiar: 227.63k Format: .pdf Pobierz

2 ZP.271.60.2018 FORMULARZ OFERTY załącznik nr 1 do SIWZ.doc

Data: 2018-09-14 12:17:45 Rozmiar: 136.5k Format: .doc Pobierz

1 ZP.271.60.2018 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA .pdf

Data: 2018-09-14 12:17:45 Rozmiar: 1.25M Format: .pdf Pobierz

3 ZP.271.60.2018 załącznik nr 2a do SIWZ.doc

Data: 2018-09-14 12:17:45 Rozmiar: 121.5k Format: .doc Pobierz

4 ZP.271.60.2018 załącznik nr 2b do SIWZ .doc

Data: 2018-09-14 12:17:45 Rozmiar: 121k Format: .doc Pobierz

6 ZP.271.60.2018 WYKAZ OSÓB załącznik nr 4 do SIWZ .doc

Data: 2018-09-14 12:17:45 Rozmiar: 41.5k Format: .doc Pobierz

5 ZP.271.60.2018 OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA załącznik nr 3 do SIWZ.doc

Data: 2018-09-14 12:17:45 Rozmiar: 124k Format: .doc Pobierz

7 ZP.271.60.2018 WYKAZ ROBÓT załącznik nr 5 do SIWZ.doc

Data: 2018-09-14 12:17:45 Rozmiar: 121k Format: .doc Pobierz

9ZP.271.60.2018 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY załącznik nr 7 do SIWZ .zip

Data: 2018-09-14 12:17:45 Rozmiar: 55.66M Format: .zip Pobierz

ZP.271.60.2018 PROJEKT UMOWY - załącznik nr 6 do SIWZ.pdf

Data: 2018-09-14 12:17:45 Rozmiar: 301.21k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.60.2018 PRZEDMIAR ROBÓT załącznik nr 8 do SIWZ.zip

Data: 2018-09-14 12:17:45 Rozmiar: 2.88M Format: .zip Pobierz

DOKUMENTY POMOCNICZE przedmiary ath.zip

Data: 2018-09-14 12:17:45 Rozmiar: 53.32k Format: .zip Pobierz

ZP.271.60.2018 Wyjaśnienie treści SIWZ.pdf

Data: 2018-09-28 08:35:32 Rozmiar: 1.33M Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 267
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Dancewicz-Krzywania
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Dancewicz-Krzywania
Czas wytworzenia: 2018-09-14 12:17:45
Czas publikacji: 2018-09-28 08:35:32
Data przeniesienia do archiwum: 2018-10-04