6220.21.2018.III - wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody 40 m3/h, na terenie działki o nr ewid. 142/9 w m. Nowa Róża 

 

6220.21.2018.III - informacja o wszczęiu postępowania

 

 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Burmistrz Nowego Tomyśla informuje, że na wniosek z dnia 21.08.2018 r., wszczęte zostało postępowanie administracyjne dla inwestora: Roma Kosicka, w imieniu której działa pełnomocnik: Usługi Geologiczne Maja Sroczyńska, ul. Michała Drzymały 12A/20, 60-613 Poznań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody 40 m3/h, na terenie działki o nr ewid. 142/9 w m. Nowa Róża.

 

 

Przedmiotowy wniosek wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia, został wysłany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, celem wydania przez te organy opinii w sprawiekonieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 55
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Homan-Kalika
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Homan-Kalika
Czas wytworzenia: 2018-09-14 12:34:19
Czas publikacji: 2018-09-14 12:34:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak