21/2018 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody 40 m3/h, na terenie działki o nr ewid. 142/9 w m. Nowa Róża 

 

 

 

Lp.

Karta informacyjna

1.

Numer karty/rok

21/2018

2.

Rodzaj dokumentu

wnioski o wydanie decyzji

3.

Temat dokumentu

ochrona powierzchni ziemi, ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona przed hałasem,

 

4.

Nazwa dokumentu

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

2.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody 40 m3/h, na terenie działki o nr ewid. 142/9 w m. Nowa Róża, gmina Nowy Tomyśl

 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

województwo wielkopolskie, powiat nowotomyski, gmina Nowy Tomyśl, obręb Nowa Róża, działka o nr ewid. 142/9 obręb Nowa Róża

3.

Znak sprawy

KRiOŚ.6220.21.2018.III

 

Dokument wytworzył

Roma Kosicka, w imieniu której działa pełnomocnik: Usługi Geologiczne Maja Sroczyńska, ul. Michała Drzymały 12A/20, 60-613 Poznań

 

4.

Data dokumentu

21.08.2018 r.

 

Dokument zatwierdził

nie dotyczy

 

Data zatwierdzenia dokumentu

nie dotyczy

 

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Nowym Tomyślu

Wydział Komunalny, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

ul. Poznańska 33

64-300 Nowy Tomyśl

tel. 614426643

urzad@nowytomysl.pl

 

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

nie dotyczy

 

5.

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie dotyczy

 

6.

Numery kart innych dokumentów w sprawie

nie dotyczy

 

7.

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

14.09

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

brak

9.

Uwagi

brak

 

Liczba odwiedzin : 142
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Homan-Kalika
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Homan-Kalika
Czas wytworzenia: 2018-09-14 13:37:43
Czas publikacji: 2018-09-14 13:37:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak