Uchwały Rady Miejskiej podjęte podczas LVII sesji nadzwyczajnej odbytej 8 października 2018 r. 

 
 

1. Uchwała nr LVII/553/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/429/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 5 stycznia 2018 r., w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
2. Uchwała nr LVII/554/2018w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/428/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 5 stycznia 2018 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl na lata 2018 do 2026.
3. Uchwała nr LVII/555/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/200/2016 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Nowy Tomyśl.
4. Uchwała nr LVII/556/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr LI/486/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowy Tomyśl.
5. Uchwała nr LVII/557/2018 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody - dębu szypułkowego ,,Quercus robur” rosnącego na dz. nr 185/10 w Róży.
6. Uchwała nr LVII/558/2018 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody – dębu szypułkowego ,,Quercus robur” rosnącego na dz. nr 113/1 w Borui Kościelnej.
7. Uchwała nr LVII/559/2018 w sprawie potwierdzenia zaliczenia do dróg gminnych odcinków drogi wojewódzkiej nr 308 stanowiących działki ewidencyjne nr: 1243/3, 1243/4, 556/9, 1243/14 i 1243/5 położone w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej.
8. Uchwała nr LVII/560/2018 w sprawie potwierdzenia zaliczenia do dróg gminnych odcinków drogi wojewódzkiej nr 308 stanowiących działki ewidencyjne nr: 1243/16, 1243/6, 1243/13, 1243/12, 1243/11, 1243/10, 1243/9, 1243/15, 1243/7, 1243/1, 1243/8 i 1298 położone w Nowym Tomyślu przy ul. Sienkiewicza.
9. Uchwała nr LVII/561/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Glinno, gmina Nowy  Tomyśl.
10. Uchwała nr LVII/562/2018 w sprawie złożenia zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Dyrektora Przedszkola Nr 2 „Plastusiowe Osiedle” w Nowym Tomyślu.

 
Liczba odwiedzin : 138
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Adrianna Brzostowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Adrianna Brzostowska
Czas wytworzenia: 2018-10-11 09:18:58
Czas publikacji: 2018-10-16 12:47:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak