Wersja archiwalna

ZP.271.4.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU “Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w Nowym Tomyślu, Paproci, Glinnie i Sękowie” 

 
 
 

Załączniki

ZP.271.4.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU .pdf

Data: 2019-01-25 13:19:44 Rozmiar: 143.58k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.4.2019 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf

Data: 2019-01-25 13:19:44 Rozmiar: 750.09k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.4.2019 FORMULARZ OFERTY zał nr 1.doc

Data: 2019-01-25 13:19:44 Rozmiar: 136.5k Format: .doc Pobierz

ZP.271.4.2019 OŚWIADCZENIE na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp zał 2a .doc

Data: 2019-01-25 13:19:44 Rozmiar: 121.5k Format: .doc Pobierz

ZP.271.4.2019 OŚWIADCZENIE na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp zał nr 2b .doc

Data: 2019-01-25 13:19:44 Rozmiar: 121.5k Format: .doc Pobierz

ZP.271.4.2019 OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA zał nr 3.doc

Data: 2019-01-25 13:19:44 Rozmiar: 124k Format: .doc Pobierz

ZP.271.4.2019 WYKAZ OSÓB zał nr 4 .doc

Data: 2019-01-25 13:19:44 Rozmiar: 39k Format: .doc Pobierz

ZP.271.4.2019 WYKAZ ROBÓT zał nr 5.doc

Data: 2019-01-25 13:19:44 Rozmiar: 120k Format: .doc Pobierz

ZP.271.4.2019 PROJEKT UMOWY - zał nr 6.pdf

Data: 2019-01-25 13:19:44 Rozmiar: 268.8k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.4.2019 STWiOR zał nr 7 Sękowo, Glinno.pdf

Data: 2019-01-25 13:19:44 Rozmiar: 269.33k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.4.2019 STWiOR zał nr 7 Paproć.pdf

Data: 2019-01-25 13:19:44 Rozmiar: 271.95k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.4.2019 STWiOR zał nr 7 Glinno.pdf

Data: 2019-01-25 13:19:44 Rozmiar: 266.92k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.4.2019 STWiOR NOWY TOMYŚL zał nr 7 ul. Tysiąclecia.pdf

Data: 2019-01-25 13:19:44 Rozmiar: 273.28k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.4.2019 STWiOR NOWY TOMYŚL zał nr 7 ul. Lipowa.pdf

Data: 2019-01-25 13:19:44 Rozmiar: 267.98k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.4.2019 PRZEDMIAR ROBÓT zał nr 9 NOWY TOMYŚL ul.Tysiaclecia.pdf

Data: 2019-01-25 13:19:44 Rozmiar: 76.99k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.4.2019 PRZEDMIAR ROBÓT zał nr 9 Sękowo, Glinno.pdf

Data: 2019-01-25 13:19:44 Rozmiar: 69.28k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.4.2019 PRZEDMIAR ROBÓT zał nr 9 NOWY TOMYŚL ul. Lipowa.pdf

Data: 2019-01-25 13:19:44 Rozmiar: 68.67k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.4.2019 PRZEDMIAR ROBÓT zał 9 Paproć.pdf

Data: 2019-01-25 13:19:44 Rozmiar: 74.76k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.4.2019 PRZEDMIAR ROBÓT zał nr 9 Glinno.pdf

Data: 2019-01-25 13:19:44 Rozmiar: 69.51k Format: .pdf Pobierz

ZP.271.4.2019 Dokumentacja projektowa5 zał nr 8.zip

Data: 2019-01-30 10:30:47 Rozmiar: 3.77M Format: .zip Pobierz

ZP.271.4.2019 Dokumentacja projektowa4 zał nr 8.zip

Data: 2019-01-30 10:30:47 Rozmiar: 4.32M Format: .zip Pobierz

ZP.271.4.2019 Dokumentacja projektowa3 zał nr 8.zip

Data: 2019-01-30 10:30:47 Rozmiar: 8.31M Format: .zip Pobierz

ZP.271.4.2019 Dokumentacja projektowa2 zał nr 8.zip

Data: 2019-01-30 10:30:47 Rozmiar: 6.91M Format: .zip Pobierz

ZP.271.4.2019 Dokumentacja projektowa1 zał nr 8.zip

Data: 2019-01-30 10:30:47 Rozmiar: 4.23M Format: .zip Pobierz

ZP.271.4.2018 Wyjaśnienie treści SIWZ.pdf

Data: 2019-02-07 11:19:37 Rozmiar: 1.17M Format: .pdf Pobierz

Obliczenia fotometryczne.pdf

Data: 2019-02-07 11:19:37 Rozmiar: 1.12M Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 328
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Dancewicz-Krzywania
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Dancewicz-Krzywania
Czas wytworzenia: 2019-01-25 13:19:43
Czas publikacji: 2019-02-07 11:19:37
Data przeniesienia do archiwum: 2019-02-12