6220.1.2019.III - przedsięwzięcie pn.: ,,Modernizacja stacji 110/15 kV Nowy Tomyśl”, na działce o nr ewid. 1667, obręb Nowy Tomyśl, gmina Nowy Tomyśl 

 

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Burmistrz Nowego Tomyśla informuje, że na wniosek z dnia 16.01.2019 r., uzupełniony pismem z 24.01.2019 r., wszczęte zostało postępowanie administracyjne dla inwestora:

 

ENEA Operator Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Modernizacja stacji 110/15 kV Nowy Tomyśl”, na działce o nr ewid. 1667, obręb Nowy Tomyśl, gmina Nowy Tomyśl.

 

Pełnomocnik Inwestora: Adam Zając

 

Przedmiotowy wniosek wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia, zostaniewysłany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyśluoraz organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej,celem wydania przez te organy opinii w sprawiekonieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

 

 
Liczba odwiedzin : 42
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Homan-Kalika
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Homan-Kalika
Czas wytworzenia: 2019-02-07 14:51:23
Czas publikacji: 2019-02-07 14:53:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak