2/2019 - wnioisek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Modernizacja stacji 110/15 kV Nowy Tomyśl”, na działce o nr ewid. 1667, obręb Nowy Tomyśl, gmina Nowy Tomyśl 

 
 

 

Lp.

Karta informacyjna

1.

Numer karty/rok

2/2019

2.

Rodzaj dokumentu

wnioski o wydanie decyzji

3.

Temat dokumentu

ochrona powierzchni ziemi, ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona przed hałasem,

 

4.

Nazwa dokumentu

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

2.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

pn.: ,,Modernizacja stacji 110/15 kV Nowy Tomyśl”, na działce o nr ewid. 1667, obręb Nowy Tomyśl, gmina Nowy Tomyśl

 

 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

województwo wielkopolskie, powiat nowotomyski, gmina Nowy Tomyśl, obręb Nowy Tomyśl, działka o nr ewid. 1667

3.

Znak sprawy

KRiOŚ.6220.1.2019.III

 

Dokument wytworzył

ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań

 

4.

Data dokumentu

14.01.2019 r.

 

Dokument zatwierdził

nie dotyczy

 

Data zatwierdzenia dokumentu

nie dotyczy

 

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Nowym Tomyślu

Wydział Komunalny, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

ul. Poznańska 33

64-300 Nowy Tomyśl

tel. 614426643

urzad@nowytomysl.pl

 

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

nie dotyczy

 

5.

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie dotyczy

 

6.

Numery kart innych dokumentów w sprawie

nie dotyczy

 

7.

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

7.02.2019 r.

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

brak

9.

Uwagi

brak

 
Liczba odwiedzin : 34
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Homan-Kalika
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Homan-Kalika
Czas wytworzenia: 2019-02-07 14:59:45
Czas publikacji: 2019-02-07 14:59:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak