3/2019 - postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn: ,,zmiana lokalizacji istniejącej wiaty magazynowej na palety oraz hali magazynowej, zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek produkcyjny z częścią biurowo-socjalną, przebudowa i rozbudowa budynku o część komunikacyjną, produkcyjną i socjalną, budowa dwóch hal o przeznaczeniu produkcyjno-magazynowym wraz z częścią rozładunkowo-załadowczą i socjalną, budowa dróg manewrowych a także wyłączenie z produkcji jednego z budynków i przeniesienie aktualnie odbywających się w nim czynności do nowo wydzielonych części w jednym z budynków objętych inwestycją“, na działkach o nr ewid. 1448/3, 1448/4, 1621/2, 1621/1, 1622, 1623/1, 1624, obręb Nowy Tomyśl, gmina Nowy Tomyśl 

 

Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 

 

Lp.

Karta informacyjna

1.

Numer karty/rok

3/2019

2.

Rodzaj dokumentu

postanowienia

3.

Temat dokumentu

ochrona powierzchni ziemi, ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona przed hałasem

 

4.

Nazwa dokumentu

Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia

2.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn:,,zmiana lokalizacji istniejącej wiaty magazynowej na palety oraz hali magazynowej, zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek produkcyjny z częścią biurowo-socjalną, przebudowa i rozbudowa budynku o część komunikacyjną, produkcyjną i socjalną, budowa dwóch hal o przeznaczeniu produkcyjno-magazynowym wraz z częścią rozładunkowo-załadowczą i socjalną, budowa dróg manewrowych a także wyłączenie z produkcji jednego z budynków i przeniesienie aktualnie odbywających się w nim czynności do nowo wydzielonych części w jednym z budynków objętych inwestycją“, na działkach o nr ewid. 1448/3, 1448/4, 1621/2, 1621/1, 1622, 1623/1, 1624, obręb Nowy Tomyśl, gmina Nowy Tomyśl

 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

województwo wielkopolskie, powiat nowotomyski, gmina Nowy Tomyśl, obręb Nowy Tomyśl, działka o nr ewid. 1448/3, 1448/4, 1621/2, 1621/1, 1622, 1623/1, 1624

3.

Znak sprawy

KRiOŚ.6220.24.2018.III

 

Dokument wytworzył

Burmistrz Nowego Tomyśla

4.

Data dokumentu

11.02.2019 r.

 

Dokument zatwierdził

nie dotyczy

 

Data zatwierdzenia dokumentu

nie dotyczy

 

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Nowym Tomyślu

Wydział Komunalny, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

ul. Poznańska 33

64-300 Nowy Tomyśl

tel. 614426643

urzad@nowytomysl.pl

 

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

nie dotyczy

 

5.

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie dotyczy

 

6.

Numery kart innych dokumentów w sprawie

23/2018

 

7.

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

11.02.2019 r.

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

brak

9.

Uwagi

brak

 
Liczba odwiedzin : 41
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Homan-Kalika
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Homan-Kalika
Czas wytworzenia: 2019-02-11 13:04:38
Czas publikacji: 2019-02-11 13:04:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak