Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie RDOŚ w Poznaniu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Budowa ulicy Lutowej i Majowej w Glinnie"

2019-01-04 12:20:36
Rozbiórka istniejącego budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego oraz budowie budynku usługowo-handlowego, na działkach o nr ewid. 170, 171, 172, obręb Lwówek, gm. Lwówek.

2018-12-04 14:47:43
Budowa budynku garażowego dla działki o nr ewid. 1238/5, obręb Nowy Tomyśl, gm. Nowy Tomyśl.

2018-11-26 09:23:26
Rozbiórka istniejącego budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego oraz budowie budynku usługowo-handlowego dla działek oznaczonych nr ewid. 170, 171, 172, obręb Lwówek, gm. Lwówek.

2018-11-14 09:08:10
Rozbiórka istniejącego budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego oraz budowie budynku wolnostojącego z funkcją mieszkalno-biurową oraz warsztatowo-usługową, a działkach o nr ewid. 170, 171, 172, obręb Lwówek, gm. Lwówek.

2018-11-07 12:23:56
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowy Tomyśl wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2018-10-17 08:17:29
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: rozbiórce istniejącego budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego oraz budowie budynku usługowo-handlowego, na działkach o nr ewid. 170, 171, 172, obręb Lwówek, gm. Lwówek.

2018-10-03 11:25:05
Obwieszczenie Starosty Nowotomyskiego ws. wydania decyzji nr 7/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie miejsc postojowych z odcinkiem drogi gminnej w Bukowcu

2018-09-20 13:44:59
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z możliwością zlokalizowania garażu w formie zespolonej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz. o nr ewid. 337/16, obręb Boruja Kościelna, gm. Nowy Tomyśl.

2018-09-07 15:42:38
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z możliwością zlokalizowania garażu w formie zespolonej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz. o nr ewid. 337/16, obręb Boruja Kościelna, gm. Nowy Tomyśl.

2018-09-07 15:40:42