Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy postępowania „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza z kompostowni osadów na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Nowym Tomyślu stanowiącego część zadania pn. „ Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Nowy Tomyśl.”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy postępowania „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza z kompostowni osadów  na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Nowym Tomyślu stanowiącego część zadania pn. „ Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Nowy Tomyśl.”.
Pełna wersja informacji
2014-08-07 19:38:25
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu przetargowym na wykonanie usługi polegającej na wybraniu koksu ze złóż biologicznych na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Nowym Tomyślu, wybrano firmę Przedsiębiorstwo Usługowe Franciszek Weber z siedzibą w Nowy Tomyślu.

 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu przetargowym  na wykonanie  usługi polegającej na wybraniu koksu ze złóż biologicznych na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Nowym Tomyślu, wybrano firmę  Przedsiębiorstwo Usługowe  Franciszek Weber z siedzibą  w  Nowy Tomyślu.
Pełna wersja ogłoszenia

                                              

2014-07-19 21:59:47
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o. ogłasza ponownie przetarg na wykonania usługi polegającej na wybraniu koksu ze złóż biologicznych na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Nowym Tomyślu.

 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o. ogłasza ponownie przetarg na  wykonania  usługi  polegającej na wybraniu koksu ze  złóż biologicznych na  terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Nowym Tomyślu.

Pełna wersja ogłoszenia, SIWZ, umowa                  

2014-06-30 11:39:33
Unieważnienie postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego pn. „wybranie koksu ze złóż biologicznych na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Nowym Tomyślu i przewiezienia go do miejsca składowania znajdującego się na terenie tej oczyszczalni Ścieków w ilości 2700 ton.

 Unieważnienie postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego pn. „wybranie koksu ze złóż biologicznych na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Nowym Tomyślu i przewiezienia go do miejsca składowania  znajdującego się na terenie tej oczyszczalni Ścieków w ilości 2700 ton.
Pełna wersja informacji                             
2014-06-30 11:38:51
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o. informuje, że jako Wykonawcę usługi odwodnienie osadu ściekowego realizowanej w związku z udostepnieniem terenu pod realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni ścieków w Nowym Tomyślu Spółka z o.o.” realizowanego w ramach projektu „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry- Gmina Nowy Tomyśl” wybrano firmę Klimapol Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowica 127C, 21-002 Jastków.

 Przedsiębiorstwo  Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o.  informuje, że   jako Wykonawcę  usługi  odwodnienie osadu ściekowego  realizowanej w związku z   udostepnieniem  terenu  pod  realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni ścieków w Nowym Tomyślu Spółka z o.o.” realizowanego w ramach projektu „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry- Gmina  Nowy Tomyśl”    wybrano  firmę Klimapol Sp.  z o.o. z  siedzibą w  Dąbrowica 127C,  21-002 Jastków.
Pełna wersja ogłoszenia
                                                            
2014-06-24 16:37:50
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o. ogłasza przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Zielonej oraz Działkowej w Nowym Tomyślu.

 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o. ogłasza przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Zielonej oraz Działkowej w Nowym Tomyślu

Pełna wersja ogłoszenia, SIWZ, Specyfikacja techniczna, umowa, dokumenty Działkowa, dokumenty Zielona                                           

2014-06-18 17:12:19
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o. ogłasza przetarg na wykonania usługi polegającej na wybraniu koksu ze złóż biologicznych na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Nowym Tomyślu

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o. ogłasza przetarg na wykonania  usługi  polegającej na wybraniu koksu ze  złóż biologicznych na  terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Nowym Tomyślu

Pełna wersja ogłoszenia, SIWZ, umowa , zmiana ogłoszenia oraz SIWZ
                                                                                                 
                         

2014-06-18 17:11:09
Ogłoszenie o zamówieniu – ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza z kompostowni osadów na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Nowym Tomyślu stanowiącego część zadania pn. „ Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Nowy Tomyśl.”

Ogłoszenie o zamówieniu – ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza z kompostowni osadów  na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Nowym Tomyślu stanowiącego część zadania pn. „ Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Nowy Tomyśl.”

Pełna wersja ogłoszenia

, SIWZ , Specyfikacja techniczna1, Specyfikacja techniczna2, Przedmiar, PB opis, PB stinstalacja elektryczna, rysunki, umowa


Zmiana1 SIWZ, Zmiana1 umowazmiana dokumentów przetargowych

Data publikacji: 2014-05-22

2014-05-23 06:13:55
Informacja o wyborze wykonawcy usługi polegającej na załadunku koparką

 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o.  informuje, że  jako wykonawcę usługi  polegającej na załadunku  koparką o pojemności łyżki  2 m3  na samochód  o ładowności  24 tony i wywóz  odpadów – skratek  (ok. 16 ton)  i piasku (ok. 200 t) z terenu oczyszczalni ścieków  w Nowym Tomyślu ul. Targowa na składowisko odpadów w Mnichach wybrano firmę Przedsiębiorstwo Usługowe Franciszek Weber  64-300 Nowy Tomyśl  ul. 3 Stycznia 26
Pełna wersja informacji

Data publikacji: 2014-03-10

2014-03-24 11:07:25
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. „ograniczenie emisji zanieczyszczeń z kompostowni osadów na miejskiej oczyszczalni ścieków w Nowym Tomyślu” stanowiącego część zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków zlewni rzeki Obry – Gmina Nowy Tomyśl.”

  Działając na podstawie art. 93 ust. 3 w związku z art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp zawiadamiamy Państwa o unieważnieniu postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. „ograniczenie emisji zanieczyszczeń z kompostowni osadów na miejskiej oczyszczalni ścieków w Nowym Tomyślu” stanowiącego część zadania inwestycyjnego      pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków zlewni rzeki Obry – Gmina Nowy Tomyśl.” 
Pełna wersja ogłoszenia

Data publikacji: 2014-03-05

2014-03-05 19:56:25