Przedmiot Działalności Spółki 

 

 

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z umową jest:


1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 

2. Odprowadzanie ścieków

3. Działalność w zakresie architektury

4. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

5. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

6. Transport drogowy towarów

7. Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

8. Uprawa pozostałych roślin wieloletnich

9. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
10. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
11 Produkcja nawozów i związków azotowych

 
 

Liczba odwiedzin : 797
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Marek Wichtowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Cichowski
Czas wytworzenia: 2009-09-07 10:57:53
Czas publikacji: 2017-04-25 07:28:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak