Oświadczenia kierownika i zastępcy kierownika placówki dot. prowadzenia działalności gospodarczej przez małżonka 

 

Oświadczenia kierownika i zastępcy kierownika placówki dot. prowadzenia działalności gospodarczej przez małżonka 

  • Oświadczenie Danuty Michałowicz - Kierownika OPS

Longina Kimstacz

  • Oświadczenie Longiny Kimstacz - Zastępcy Kierownika OPS

Danuta Michał‚owicz

 


Liczba odwiedzin : 711
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Maria Ceglecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Ceglecka
Czas wytworzenia: 2007-05-18 13:18:01
Czas publikacji: 2007-05-18 13:18:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak