Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
6220.1.2019.III - przedsięwzięcie pn.: ,,Modernizacja stacji 110/15 kV Nowy Tomyśl”, na działce o nr ewid. 1667, obręb Nowy Tomyśl, gmina Nowy Tomyśl

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

2019-02-07 14:53:28
6220.24.2018.III - przedsięwzięcie polegające na zmianie lokalizacji istniejącej wiaty magazynowej na palety oraz hali magazynowej, zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek produkcyjny z częścią biurowo-socjalną, przebudowie i rozbudowie budynku o część komunikacyjną, produkcyjną i socjalną, budowie dwóch hal o przeznaczeniu produkcyjno-magazynowym wraz z częścią rozładunkowo-załadowczą i socjalną, budowie dróg manewrowych a także wyłączenie z produkcji jednego z budynków i przeniesienie aktualnie odbywających się w nim czynności do nowo wydzielonych części w jednym z budynków objętych inwestycją, na działkach o nr ewid. 1448/3, 1448/4, 1621/2, 1621/1, 1622, 1623/1, 1624, obręb Nowy Tomyśl, gmina Nowy Tomyśl.

KRiOŚ.6220.24.2018.III - informacja o wszczęciu postępowania

2018-10-30 10:50:11
6220.22.2018.III - wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody 60 m3/h, na terenie działki o nr ewid. 380/1 w m. Sątopy

6220.22.2018.III - informacja o wszczęciu postępowania

2018-09-17 12:22:20
6220.21.2018.III - wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody 40 m3/h, na terenie działki o nr ewid. 142/9 w m. Nowa Róża

6220.21.2018.III - informacja o wszczęiu postępowania

2018-09-14 12:34:19
6220.14.2018.III - budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punktu zbierania złomu na dz. o nr eiwd. 168, obr. Sekowo, gm. Nowy Tomysl

6220.14.2018.III informacja o wszczęciu postepowania

2018-08-17 13:24:27
6220.10.2018.III - rozbudowa obiektu inwentarskiego (obory) na działce o nr ewid. 76/2 w miejscowości Wytomyśl, gmina Nowy Tomyśl

6220.10.2018.III - infomacja o wszczęciu postępowania

2018-07-02 13:22:37
6220.12.2018.III - produkcja pelletuz biomasy roslinnej - odpadów drewna na działce o nr ewid. 591 w m. Przyłęk

6220.12.2018.III - informacja o wszczęxciu postępowania

2018-07-02 12:49:59
6220.9.2018.III - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 881/2 i 881/3, obręb Bukowiec, gmina Nowy Tomyśl.

6220.9.2018.III - informacja o wszczęciu postępowania

2018-05-11 07:50:05
6220.8.2018.III - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 801/9 i 801/10, obręb Bukowiec, gmina Nowy Tomyśl.

6220.8.2018.III - informacja o wszczęciu postępowania

2018-05-07 12:05:33
6220.3.2018.III - budowa stacji paliw z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 1864 w Nowym Tomyślu

6220.3.2018.III - informacja o wszczęciu postępowania

2018-04-13 15:16:55