Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
6220.14.2017.III - budowa sieci kanalizacji sanitarnej Glinno od ul. Komunalnej w kierunku świetlicy wiejskiej, sieci kanalizacji sanitarnej Glinno od. ul. 3 Stycznia, sieci kanalizacji sanitarnej Nowy Tomyśl os. Tęczowe,

6220.14.2017.III - zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji

2017-12-27 14:07:09
6220.14.2017 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej Glinno od ul. Komunalnej w kierunku świetlicy wiejskiej, sieci kanalizacji sanitarnej Glinno od. ul. 3 Stycznia, sieci kanalizacji sanitarnej Nowy Tomyśl os. Tęczowe

6220.14.20174

2017-12-05 12:57:55
6220.14.2017 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej Glinno od ul. Komunalnej w kierunku świetlicy wiejskiej, sieci kanalizacji sanitarnej Glinno od. ul. 3 Stycznia, sieci kanalizacji sanitarnej Nowy Tomyśl os. Tęczowe

6220.14.2017

2017-11-09 11:21:29
6220.14.2017 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej Glinno od ul. Komunalnej w kierunku świetlicy wiejskiej, sieci kanalizacji sanitarnej Glinno od. ul. 3 Stycznia, sieci kanalizacji sanitarnej Nowy Tomyśl os. Tęczowe

Obwieszczenie Burmistrza Nowego Tomysla o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej Glinno od ul. Komunalnej w kierunku świetlicy wiejskiej, sieci kanalizacji sanitarnej Glinno od. ul. 3 Stycznia, sieci kanalizacji sanitarnej Nowy Tomyśl os. Tęczowe

2017-11-07 15:05:40
6220.14.2017 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej Glinno od ul. Komunalnej w kierunku świetlicy wiejskiej, sieci kanalizacji sanitarnej Glinno od. ul. 3 Stycznia, sieci kanalizacji sanitarnej Nowy Tomyśl os. Tęczowe

Zawidomienie stron postępowania o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu opinii z 30.10.2017 r., znak: WOO-IV.4240.934.2017.WP, oraz przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu z 4.10.2017 r., znak: ON.NA-452-1-21/17, opinii o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie sieci kanalizacji sanitarnej Glinno od ul. Komunalnej w kierunku świetlicy wiejskiej, sieci kanalizacji sanitarnej Glinno od. ul. 3 Stycznia, sieci kanalizacji sanitarnej Nowy Tomyśl os. Tęczowe

2017-11-03 12:57:58
6220.15.2016 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej Glinno od ul. komunalnej w kierunku świetlicy wiejskiej, sieci kanalizacji sanitarnej Glinno od ul. 3 Stycznia, sieci kanalizacji sanitarnej Nowy Tomyśl os. Tęczowe

6220.15.2016

2017-02-16 10:41:53
6220.6.2016 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 302 na odcinku Sekowo - Nowy Tomyśl - budowa sciezki pieszo - rowerowej o długości 1,5 km

6220.6.2016

2016-08-25 10:51:45
6220.18.2016 - Przebudowa ulic Sątopskiej i Nowotomyskiej w Glinnie, gmina Nowy Tomyśl

6220.18.2015

2016-02-26 14:29:55
6220.13.2015 - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 302 na odcinku Sękowo - Nowy Tomyśl - budowa ścieżki pieszo - rowerowej o długości 1,5 km

6220.13.2015

2015-11-16 12:10:37
6220.13.2015 - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 302 na odcinku Sękowo - Nowy Tomyśl - budowa ścieżki pieszo - rowerowej o długości 1,5 km

6220.13.2015

2015-09-14 11:05:24