Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
14/2018.III budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punktu zbierania odpadów złomu na działce o nr ewid. 168 obręb Sękowo, gmina Nowy Tomyśl

2018-12-28 09:55:11
14/2018.III budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punktu zbierania odpadów złomu na działce o nr ewid. 168 obręb Sękowo, gmina Nowy Tomyśl

2018-10-15 11:02:54
6220.8.2017 budowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. o nr ewid. 437, obręb Boruja Nowa, gmina Nowy Tomyśl

2017-11-16 10:48:24
6220.8.2017 - budowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 437, obręb Boruja Nowa, gmina Nowy Tomyśl

6220.8.2017

2017-05-12 09:22:54
6220.5.2015 - budowa węzła betoniarskiego wraz z zasiekami na kruszywo i silosami na cement na działce nr ewid. 78/8 w miejscowości Boruja Nowa , gmina Nowy Tomyśl

6220.5.2015

2015-05-28 11:23:47
6220.1.2015 Zagospodarowanie odwiertów eksploatacyjnych Paproć -61, -62, -64, -65

 6220.1.2015
2015-02-05 08:12:20
6220.4.2014 Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża paproć

 6220.4.2014
2014-10-01 15:08:18
6220.13.2013 Budowa stacji demontażu pojazdów w Nowym Tomyślu przy ulicy Zachodniej

 Zawiadomienie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa
2013-08-12 11:07:56
6220.2.2012 Budowa stacji paliw płynnych w Paproci

 Zawiadomienie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa
2013-08-12 11:05:43
6220.12.2013 Budowa stacji demontażu pojazdów w Nowym Tomyślu

 Zawiadomienie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa
2013-07-08 10:16:50