Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
24/2018 Bech Packaging Sp. z o.o. ,,zmiana lokalizacji istniejącej wiaty magazynowej na palety oraz hali magazynowej, zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek produkcyjny z częścią biurowo-socjalną, przebudowa i rozbudowa budynku o część komunikacyjną, produkcyjną i socjalną, budowa dwóch hal o przeznaczeniu produkcyjno-magazynowym wraz z częścią rozładunkowo-załadowczą i socjalną, budowa dróg manewrowych a także wyłączenie z produkcji jednego z budynków i przeniesienie aktualnie odbywających się w nim czynności do nowo wydzielonych części w jednym z budynków objętych inwestycją“ obręb Nowy Tomyśl, dz. o nr ewid. 1448/3, 1448/4, 1621/2, 1621/1, 1622, 1623/1, 1624

Zawiadomienie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa

2019-03-18 11:06:28
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punktu zbierania odpadów złomu na działce o nr ewid. 168 obręb Sękowo, gmina Nowy Tomyśl

2019-02-25 14:34:42
14/2018.III budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punktu zbierania odpadów złomu na działce o nr ewid. 168 obręb Sękowo, gmina Nowy Tomyśl

Zawiadomienie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa

2019-02-06 09:41:12
12/2018 produkcja pelletu z biomasy roślinnej - odpadów drewna na działce o nr ewid. 591 w m. Przyłęk

Zawiadomienie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa

2019-02-06 09:36:27
14/2018.III budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punktu zbierania odpadów złomu na działce o nr ewid. 168 obręb Sękowo, gmina Nowy Tomyśl

2018-10-15 11:02:54
6220.8.2017 budowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. o nr ewid. 437, obręb Boruja Nowa, gmina Nowy Tomyśl

2017-11-16 10:48:24
6220.8.2017 - budowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 437, obręb Boruja Nowa, gmina Nowy Tomyśl

6220.8.2017

2017-05-12 09:22:54
6220.5.2015 - budowa węzła betoniarskiego wraz z zasiekami na kruszywo i silosami na cement na działce nr ewid. 78/8 w miejscowości Boruja Nowa , gmina Nowy Tomyśl

6220.5.2015

2015-05-28 11:23:47
6220.1.2015 Zagospodarowanie odwiertów eksploatacyjnych Paproć -61, -62, -64, -65

 6220.1.2015
2015-02-05 08:12:20
6220.4.2014 Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża paproć

 6220.4.2014
2014-10-01 15:08:18