Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punktu zbierania odpadów złomu na działce o nr ewid. 168 obręb Sękowo, gmina Nowy Tomyśl

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

2019-02-25 14:33:18
6220.22.2018.III Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru Qhmax=60 m3/h na działce o nr ewid. 380/1, obręb Sątopy, gmina Nowy Tomyśl

2018-11-19 11:37:59
6220.21.2018.III Dcyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru Qhmax = 40 m3/h na działce o nr ewid. 142/9, obręb Nowa Róża, gmina Nowy Tomyśl.

2018-11-19 11:33:56
6220.10.2018.III - rozbudowa obiektu inwentarskiego (obory) na działce o nr ewid. 76/2 w miejscowości Wytomyśl, gmina Nowy Tomyśl

2018-08-10 08:38:24
6220.8.2018.III - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 801/9 i 801/10, obręb Bukowiec, gmina Nowy Tomyśl.

KRiOŚ.6220.8.2018.III

2018-07-20 15:07:22
6220.9.2018.III - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 881/2 i 881/3 obr. Bukowiec

2018-06-29 13:42:44
6220.8.2017.II - budowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 437, obręb Boruja Nowa, gmina Nowy Tomyśl

2018-05-10 07:49:18
6220.23.2017.III rozbudowa istniejącej kotłowni, rozbudowa i przebudowa hal magazynowych, produkcyjnych, rozbudowa suszarni warzyw oraz przeniesienie trafostacji na działkach o nr ewid. 661/2, 662, 628/2 oraz 658 obręb Paproć, gmina Nowy Tomyśl, na terenie firmy Bartex Bartol

2018-04-06 08:44:47
6220.23.2017.III rozbudowa istniejącej kotłowni, rozbudowa i przebudowa hal magazynowych, produkcyjnych, rozbudowa suszarni warzyw oraz przeniesienie trafostacji na działkach o nr ewid. 661/2, 662, 628/2 oraz 658 obręb Paproć, gmina Nowy Tomyśl, na terenie firmy Bartex Bartol

6220.23.2017.III podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy ooś

2018-04-06 08:41:07
6220.14.2017.III - budowa sieci kanalizacji sanitarnej Glinno od ul. Komunalnej w kierunku świetlicy wiejskiej, sieci kanalizacji sanitarnej Glinno od. ul. 3 Stycznia, sieci kanalizacji sanitarnej Nowy Tomyśl os. Tęczowe,

6220.14.2017.III podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy ooś

 

2018-01-11 09:15:47