Publicznie dostępny wykaz danych o dokumantach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 

 

  

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Obowiązek prowadzenia przez organy administracji publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (nazywany dalej Wykazem) wprowadzony został z dniem 1 stycznia 2001 r. ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i następnie przeniesiony do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Od 28 grudnia 2006 r. zmiana do powyższej ustawy obowiązek ten rozszerzyła o konieczność prowadzenia Wykazu w formie elektronicznej i udostępniane go w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej danej jednostki.

15 listopada 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. nr 199 poz. 1227) i zastąpiła uregulowania poprzedniej ustawy. Obecnie obowiązek prowadzenia wykazu wynika z art. 21 ust. 1 ustawy.

W załączeniu tresć rozporządzenia  Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010r.

 

Załączniki

PDF_12.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 100.42k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 965
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Adrianna Wałkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Adrianna Wałkiewicz
Czas wytworzenia: 2013-04-16 11:01:18
Czas publikacji: 2013-04-16 11:01:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak