Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Budowa linii napowietrznej SN w miejscu istniejącej linii napowietrznej SN przewidzianej do demontażu, na działkach o nr ewid. 1624, 1615, 1616, 1618, 1619/3, 1640, 1639/1, 1639/6, 1639/29, 1639/30, 1639/22, 1639/23, 1639/25, 1650/1, 1659/1, 1657/1, 1657/2, 1699/2, 1699/3, 1700, 1696/2, 1696/3, 1694/4, 1694/5, 1697/1, 1697/2, 1693/9, obręb Nowy Tomyśl oraz 455/1, 456, 457/4, 460, 462/2, 462/1, obręb Paproć, gm. Nowy Tomyśl

2018-07-20 13:04:32
Budowa sieci wodociągowej PE Ø 90 mm z przyłączami wodociągowymi, na działkach o nr ewid. 419, 422/65, obręb Boruja Kościelna, gm. Nowy Tomyśl.

2018-07-18 10:15:37
Rozbudowa i modernizacja oświetlenia zewnętrznego, na dz. o nr ewid. 1391/5, 1391/7, 1391/9, 1392/1, 1393/2, 1862/4, 1318/4, 1318/1, 1394/3, obręb Nowy Tomyśl, gm. Nowy Tomyśl.

2018-07-18 09:59:40
Rozbudowa i modernizacja oświetlenia zewnętrznego, na dz. o nr ewid. 70/2, 58/4, obręb Glinno oraz dz. o nr ewid. 141/3, 140/7, 140/10, 386/4, obręb Sękowo, gm. Nowy Tomyśl.

2018-07-18 09:22:42
Rozbudowa i modernizacja oświetlenia zewnętrznego, na dz. o nr ewid. 35, 36, 37, 39, 40, 247, obręb Róża oraz dz. o nr ewid. 89, 128, 132/2, 133, 348, obręb Stary Tomyśl, gm. Nowy Tomyśl.

2018-07-18 08:53:27
Rozbudowa i modernizacja oświetlenia zewnętrznego, na dz. o nr ewid. 1343, 1344/2, obręb Nowy Tomyśl, gm. Nowy Tomyśl.

2018-07-18 08:51:01
Budowa kanalizacji deszczowej i dróg w rejonie ulic. Kościuszki, Półwiejska, Szpitalna, Sienkiewicza, na dz. o nr ewid. 756, 757, 858/8, 857/2, 863, 864/1, 866, 871/2, 847, 760, 772, 773, 774, 776, 777, 764, 763, 762, 761, 742, 740/1, 778, 782, 796/1, 797, 798/7, 798/6, 798/5, 798/4, 798/3, 798/2, 798/1, 811, 812, 813, 816, 802, 817/6, 818, 834/7, 835, 839, 840, 841, 842, 872/8, 875, 876, 740/2, 740/3, 697, 695, 698, 691, 611, 612, 690, 722/1, 724, 728, 688/1, 687/1, 618/1, 604, 648/6, 648/1, 648/2, 648/3, 648/4, 684/3, 570/1, 570/2, 587, 631/2, 632/1, 631/1, 647/1, 648/8, 577, 576, 575, 569, 559/22, 560/19, 618/2, 618/3, 631/4, 654/9, 630/1, 629/1, 628/1, 627/3, 625/1, 1498/1, 624/1, 623/1, 622/1, 621/8, 620/1, 664, 665, 661/1, 669, 661/4, 661/3, 660/15, 656/8, 656/7, 660/16, 660/2, 659/1, 659/2, 658/2, 657/9, 660/4, 661/5, 657/2, 658/3, 1268/3, 619/3, 1268/5, 1268/4, 560/7, 560/23, 560/22, 560/8, 1267/8, 1267/9, 1267/7, 656/3, 662, 681, 1269, obręb Nowy Tomyśl oraz 2/1, 2/2, 2/3, obręb Paproć, gm. Nowy Tomyśl.

2018-07-17 12:41:07
Budowa linii napowietrznej SN w miejscu istniejącej linii napowietrznej SN przewidzianej do demontażu, na działkach o nr ewid. 1624, 1615, 1616, 1618, 1619/3, 1640, 1639/1, 1639/6, 1639/29, 1639/30, 1639/22, 1639/23, 1639/25, 1650/1, 1659/1, 1657/1, 1657/2, 1699/3, 1700, 1696/2, 1696/3, 1694/4, 1694/5, 1697/1, 1697/2, 1693/9, obręb Nowy Tomyśl oraz 455/1, 456, 457/4, 460, 462/2, 462/1, obręb Paproć, gm. Nowy Tomyśl.

2018-07-12 12:08:24
Budowa zewnętrznej tężni solankowej, na dz. o nr ewid. 163/1, obręb Nowy Tomyśl, gm. Nowy Tomyśl.

2018-07-12 08:49:16
Budowa linii elektroenergetycznej SN 15kV napowietrznej, linii elektroenergetycznej nN 0,4kV napowietrznej, linii elektroenergetycznej nN 0,4kV kablowej, słupa linii elektroenergetycznej SN 15kV napowietrznej, stacji transformatorowej SN/nN słupowej, słupa linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV napowietrznej, na działkach o nr ewid. 115/1, 105, 102/10, 102/13, 102/11, 102/12, 107, 109/1, położonych w miejscowości Bukowiec, gm. Nowy Tomyśl.

2018-07-11 15:00:23