Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Budowa linii kablowej 15 kV, na dz. o nr ewid. 385/22, 385/21, 385/23, 385/18, 384, 383/3, obręb Glinno, gm. Nowy Tomyśl.

2019-01-17 09:29:23
Budowa linii elektroenergetycznej SN 15kV kablowej, linii elektroenergetycznej nN 0,4kV kablowej, słupa linii elektroenergetycznej SN 15kV napowietrznej, stacji transformatorowej SN/nN kontenerowej oraz złącz kablowo-pomiarowych, na dz. o nr ewid. 355/15, 182/3, 353/2, 353/1, 353/9, 353/7, obręb Stary Tomyśl, gm. Nowy Tomyśl.

2019-01-17 08:30:59
Budowa sieci wodociągowej z przyłączem, na dz. o nr ewid. 1604/13, obręb Nowy Tomyśl, gm. Nowy Tomyśl.

2019-01-16 08:13:49
Budowa parkingu przy stacji PKP w Nowym Tomyślu, na działkach o nr ewid. 1358/3, 1427/5, obręb Nowy Tomyśl, gm. Nowy Tomyśl.

2019-01-11 13:19:24
Budowa parkingu przy stacji PKP w Nowym Tomyślu, na działkach o nr ewid. 1427/5, 1427/13, obręb Nowy Tomyśl, gm. Nowy Tomyśl.

2019-01-11 13:00:54
Budowa sieci wodociągowej PE Ø 90 mm z przyłączami wodociągowymi, na dz. o nr ewid. 354/1 i 323/47, obręb Przyłęk, gm. Nowy Tomyśl.

2019-01-10 15:18:18
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 mm PE, na dz. o nr ewid. 419, 430/1, 430/4, 430/8, obręb Boruja Kościelna, gm. Nowy Tomyśl.

2019-01-10 14:14:29
Budowa sieci gazowej ś/c dn 40 mm PE, na dz. o nr ewid. 523/13, 523/15, 523/24, obręb Boruja Kościelna, gm. Nowy Tomyśl.

2019-01-10 12:52:18
Budowa sieci gazowej ś/c dn 63 mm PE, na dz. o nr ewid. 115, 117, 118/7, obręb Boruja Kościelna, gm. Nowy Tomyśl.

2019-01-10 12:25:11