Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Montaż i posadowienie słupa linii 15 kV, wymiana słupa 15kV oraz budowa linii kablowej 15kV na dz. o nr ewid. 385/23, 385/24, 385/22, 385/21, obręb Glinno, gmina Nowy Tomyśl.

2018-07-19 09:32:14
Rozbudowa i modernizacja oświetlenia zewnętrznego na dz. o nr ewid. 899/4, 899/5, 899/6, obręb Nowy Tomyśl, gm. Nowy Tomyśl.

2018-07-12 07:31:31
Postanowienia o sprostowaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 19/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r.

2018-07-10 10:56:37
Budowa nawierzchni ulicy Sworzyckiej na dz. o nr ewid. 548/1, 548/2, 548/3, 650/2, obręb Bukowiec, gm. Nowy Tomyśl.

2018-07-06 13:28:11
Budowa sieci wodociągowej PE Ø 90 z przyłączami wodociągowymi na dz. o nr ewid.: 689/18, 689/37, obręb Paproć, gmina Nowy Tomyśl

2018-07-06 11:19:36
Budowa gazociągu ś/c PE dn 63 PE, na działkach o nr ewid. 155/21, 155/6, 166/1, 166/12, 166/7, 185/9, 185/5, 167, 184/2, 181/1, obręb Przyłęk oraz 172, 7/1, 8/1, obręb Sękowo, gm. Nowy Tomyśl.

2018-03-12 13:21:05
budowa elektroenergetycznej sieci SN-15kV i nn-0,4kV, na dz. o nr ewid. 149/6, 149/7, 149/8, 151/8, 151/9, 151/10, 151/11, 151/12, 151/13, 151/14, 151/15, 151/16, 151/17, 151/18, 151/19, 151/20, 151/21, 151/22, 151/23, 151/24, 151/25, 151/26, część dz. o nr ewid. 166, 163/1, 150, obręb Stary Tomyśl, gm. Nowy Tomyśl.

2017-01-25 10:41:27