Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – rurociągu tłocznego PE Ø 40 mm z przepompownią ścieków, na dz. o nr ewid. 497/2, 496/4, 495, obręb Boruja Kościelna, gm. Nowy Tomyśl.

2019-01-22 14:49:28
Budowa sieci wodociągowej wraz z odnogami na dz. o nr ewid. 1358/1, 1414, obręb Nowy Tomyśl, gmina Nowy Tomyśl.

2019-01-21 12:37:45
Modernizacja odtworzeniowa linii napowietrznej nn 0,4 kV, obwód II ze stacji 10-442 Jastrzębsko Stare C

2019-01-15 09:27:11
Budowa pieszo-jezdni na dz. o nr ewid. 170/2, obręb Bukowiec, gmina Nowy Tomyśl.

2019-01-14 14:42:08
Budowa gazociągu ś/c PE dn 63 PE, na działkach o nr ewid. 155/21, 155/6, 166/1, 166/12, 166/7, 185/9, 185/5, 167, 184/2, 181/1, obręb Przyłęk oraz 172, 7/1, 8/1, obręb Sękowo, gm. Nowy Tomyśl.

2018-03-12 13:21:05
budowa elektroenergetycznej sieci SN-15kV i nn-0,4kV, na dz. o nr ewid. 149/6, 149/7, 149/8, 151/8, 151/9, 151/10, 151/11, 151/12, 151/13, 151/14, 151/15, 151/16, 151/17, 151/18, 151/19, 151/20, 151/21, 151/22, 151/23, 151/24, 151/25, 151/26, część dz. o nr ewid. 166, 163/1, 150, obręb Stary Tomyśl, gm. Nowy Tomyśl.

2017-01-25 10:41:27