Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Kontrola problemowa archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Nowym Tomyślu, przeprowadzona w 2015 r. przez Archiwum Państwowe w Poznaniu

2015-10-29 10:16:54
Kontrola organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w 2014 r., przeprowadzona w 2015 r. przez Wojewodę Wielkopolskiego

2015-10-29 10:12:22
Raport z czynności kontrolnych w związku z realizacją operacji pn. "Rewitalizacja i zagospodarowanie parku przy ul. Musiała w Nowym Tomyślu" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przeprowadzonych w 2015 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

2015-10-29 10:08:30
Raport z czynności kontrolnych w związku z realizacją operacji pn. "Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Sękowo gmina Nowy Tomyśl" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przeprowadzonych w 2015 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

2015-10-29 10:04:15
Raport z czynności kontrolnych w związku z realizacją operacji pn. "Linowy plac zabaw w Nowym Tomyślu" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przeprowadzonych w 2015 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

2015-10-29 09:51:06
Kontrola ogrodu zoologicznego w Nowym Tomyślu w zakresie jego działalności, przeprowadzona w 2014 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

2015-10-29 09:40:50
Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej miasta i gminy Nowy Tomyśl, przeprowadzona w 2014 r. przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu

 
2014-08-27 13:11:01
Kontrola trwałości projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Glinno V", przeprowadzona w 2014 r. przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

 
2014-03-04 15:19:02
Kontrola realizacji projektu w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", przeprowadzona w 2014 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

 
2014-03-04 15:10:15
Kotrola trwałości projektu "Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Stary Tomyśl - Róża wzdłuż drogi 701" realizowanego w ramach WRPO, przeprowadzona w 2014 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego


2014-03-04 15:05:26