Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
ZAPYTANIE OFERTOWE- ZP.271.089.2018-Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Przyłęk i Sątopy – zagospodarowanie terenu przy urządzeniach

2018-12-07 13:53:47
ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT-ZP.271.080.2018-Wykonanie i dostawa znaków drogowych do miejscowości Nowy Tomyśl

2018-12-06 22:42:49
ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT-ZP.271.083.2018-„Konserwacja oświetlenia drogowego , parkowego oraz sygnalizacji świetlnej na terenie gminy Nowy Tomyśl w roku 2019”

2018-12-06 22:41:49
ZAPYTANIE OFERTOWE-ZP.271.083.2018 - Konserwacja oświetlenia drogowego , parkowego oraz sygnalizacji świetlnej na terenie gminy Nowy Tomyśl w roku 2019

2018-11-28 22:30:58
ZAPYTANIE OFERTOWE-ZP.271.080.2018- Wykonanie i dostawa znaków drogowych do miejscowości Nowy Tomyśl

2018-11-28 19:52:15
ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT- ZP.271.076.2018 na zadanie: Budowa pieca chlebowego w miejscowości Nowa Róża, Gmina Nowy Tomyśl”

2018-11-27 23:57:56
ZAPYTANIE OFERTOWE - ZP.271.076.2018- Budowa pieca chlebowego w miejscowości Nowa Róża, Gmina Nowy Tomyśl

UWAGA !


korekta treści zapytania ofertowego oraz formularza ofertowego - zał. nr 1 do zapytania

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT na dzień 26-11-2018

2018-11-21 13:06:26