Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wniosek o wpis do rejestru składa się w systemie elektronicznym na portalu http://empatia.mpips.gov.pl/ na formularzu RKZ-1 pn. Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów.

W celu uzyskania dostępu do ww. systemu elektronicznego i jego dalszej obsługi należy:

  1. założyć profil zaufany lub podpis elektroniczny; informacje dostępne są pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany;
  2. założyć konto na Platformie Informacyjno-Usługowej Emp@tia, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.mpips.gov.pl

    Informujemy, iż na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603), wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego prowadzi rejestr przy użyciu systemu teleinformatycznego.
     

Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzony przez Burmistrza Nowego Tomyśla publikowany jest na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow  

Bezpośrednie przekierowanie do rejestru prowadzonego przez Burmistrza Nowego Tomyśla:

https://rejestrzlobkow.mpips.gov.pl:8443/lista/zk?nts=54305915043

2018-08-16 10:06:27
Uchwała Nr XLIX/461/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 26 marca 2018r. ustalająca wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

2018-04-10 11:30:22