Zasady współpracy 

 

Zasady współpracy

 
Współpraca Gminy Nowy Tomyśl z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami przy realizacji zadań publicznych opiera się na następujących przepisach :
 
  • ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r, poz. 239 ze zm.)

  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z  2011 r., nr 6, poz. 25)
 

Liczba odwiedzin : 1193
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Marzena Kortus
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Ceglecka
Czas wytworzenia: 2004-09-01 11:28:09
Czas publikacji: 2016-04-20 14:56:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak