Informacje o działalności 

 

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI

ŻŁOBKA „ZŁOTY PROMYK”

W NOWYM TOMYŚLU

 

 

 

Żłobek "Złoty Promyk" w Nowym Tomyślu jest gminną jednostką budżetową, sprawującą opiekę nad dzieci do lat 3.

Żłobek działa na podstawie Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, z dnia 4 lutego 2011r. /Dz. U. z 2011r., Nr 45, poz.235/ oraz Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu Nr XL/235/98 r. z dnia 24 kwietnia 1998 r. w sprawie potwierdzenia w dniu 16 stycznia 1991 r. prowadzenia i utrzymania Żłobka „Złoty Promyk” w Nowym Tomyślu.

Siedzibą żłobka jest miasto Nowy Tomyśl, a terenem jego działalności gmina Nowy Tomyśl.

Nadrzędnym celem Żłobka jest prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej oraz edukacyjnych na rzecz dzieci do lat 3.

Żłobek dysponuje 75 miejscami dla dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, z podziałem na trzy grupy wiekowe:

I grupa - dzieci najmłodsze,

II grupa - dzieci starsze,

III grupa - dzieci najstarsze.

 


Liczba odwiedzin : 878
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Michał Grześkowiak
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Tomaszewska
Czas wytworzenia: 2011-07-04 13:59:38
Czas publikacji: 2016-12-09 10:29:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak