Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 187/2015 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja hali sportowej przy Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizowaną inwestycją”

2016-01-22 10:49:17
Zarządzenie Nr 186/2015 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu

2016-01-22 10:48:41
Zarządzenie Nr 185/2015 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko urzędnicze w Wydziale Spraw Obywatelskich

2016-01-22 10:47:51
Zarządzenie Nr 184/2015 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2015

2016-01-22 10:47:03
Zarządzenie Nr 183/2015 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartych konkursów ofert na 2016 rok

2016-01-22 10:42:57
Zarządzenie Nr 182/2015 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2015

2016-01-22 10:41:54
Zarządzenie Nr 181/2015 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawa zamówień publicznych na „Na dostawę wraz z montażem systemu monitoringu budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu”

2016-01-22 10:40:41
Zarządzenie Nr 180/2015 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Dyrektora Nowotomyskiego Ośrodka Kultury w Nowym Tomyślu

2016-01-22 10:39:38
Zarządzenie Nr 179/2015 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2015

2016-01-22 10:38:56
Zarządzenie Nr 178/2015 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez gminę Nowy Tomyśl w roku 2016

2016-01-22 10:36:45