Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 481/2014 z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz w prawie użytkowania wieczystego

 
2014-12-10 09:43:28
Zarządzenie Nr 480/2014 z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/372/2013 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

 
2014-12-10 09:40:44
Zarządzenie Nr 479/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie: zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 
2014-12-10 09:38:34
Zarządzenie Nr 478/2014 z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie: inwentaryzacji rocznej i powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

 
2014-12-10 09:21:44
Zarządzenie Nr 477/2014 z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/372/2013 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

 
2014-12-10 09:18:36
Zarządzenie Nr 476/2014 z dnia 21 listopada 2014 roku w sprawie: ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Nowy Tomyśl

 
2014-12-10 09:16:13
Zarządzenie Nr 475/2014 z dnia 21 listopada 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalnośc pożytku publicznego, na rok 2015

 
2014-12-10 09:10:28
Zarządzenie Nr 474/2014 z dnia 21 listopada 2014 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, wraz z udziałem w prawie własności gruntu w trybie przetargu ograniczonego

 
2014-12-10 09:07:58
Zarzadzenie Nr 473/2014 z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu

 
2014-12-10 09:05:12
Zarzadzenie Nr 472/20124 z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr I/259/2009 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzedu Miejskiego w Nowym Tomyślu

 
2014-12-10 09:00:05