Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 356/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie inwentaryzacji rocznej i powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

 
2014-02-07 11:06:08
Zarządzenie Nr 363/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/271/2012 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013

 
2014-01-09 08:51:38
Zarządzenie Nr 362/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu audytu na 2014 rok w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu i jednostkach organizacyjnych Gminy Nowy Tomyśl

 
2014-01-09 08:49:16
Zarządzenie Nr 361/2013 z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu

 
2014-01-09 08:46:59
Zarządzenie Nr 360/2013 z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie odstąpienia od naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanego budową infrastruktury technicznej

 
2014-01-09 08:44:34
Zarządzenie Nr 359/2013 z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/271/2012 Rasdy Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013

 
2014-01-09 08:39:19
Zarządzenie Nr 358/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 66/2011 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie określenia Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu

 
2014-01-09 08:18:07
Zarządzenie Nr 357/2013 z 28 listopada 2013 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Fabian nauczycielki wychowania przedszkolnego, zatrudnionej w Przedszkolu Nr 5 "Słoneczko" w Nowym Tomyślu, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 
2014-01-09 08:15:02
Zarządzenie Nr 355/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego, na rok 2014

 
2014-01-09 08:08:46
Zarządzenier Nr 354/2013 z 27 listopada 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodfzinnym przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu

 
2014-01-09 08:05:48