Publikacja petycji 

 

Aby przejść do widoku petycji proszę wybrać rok z menu po lewej stronie, a następnie wyszukać internesującą pozycję.

 

Podstawa prawna Dz.U. z 2014 r. poz 1195

Art. 8.

1. Na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz – w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 – imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest niezwłocznie aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji.

 


Liczba odwiedzin : 9306
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Damian Wieczorek
Osoba odpowiedzialna za informację : Adrianna Zielińska
Czas wytworzenia: 2015-11-25 19:23:53
Czas publikacji: 2015-11-25 19:34:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak