Wykaz dziennych opiekunów świadczących opiekę nad dziećmi do lat 3 

 

Wniosek o wpis do wykazu dziennych opiekunów składa się w systemie elektronicznym na portalu http://empatia.mpips.gov.pl/ na formularzu RKZ-1 pn. Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów.

W celu uzyskania dostępu do ww. systemu elektronicznego i jego dalszej obsługi należy:

  1. założyć profil zaufany lub podpis elektroniczny; informacje dostępne są pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany;
  2. założyć konto na Platformie Informacyjno-Usługowej Emp@tia, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.mpips.gov.pl

    Informujemy, iż na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603 ze zm.), wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego prowadzi rejestr przy użyciu systemu teleinformatycznego.
     

Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Burmistrza Nowego Tomyśla publikowany jest na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/wykaz- dziennych -opiekunow  

 

Bezpośrednie przekierowanie do wykazu dziennych opiekunów prowadzonego przez Burmistrza Nowego Tomyśla: https://rejestrzlobkow.mpips.gov.pl:8443/lista/o?nts=54305915043

 
 

Liczba odwiedzin : 199
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Marzena Kortus
Osoba odpowiedzialna za informację : Marzena Kortus
Czas wytworzenia: 2018-08-16 10:10:13
Czas publikacji: 2018-08-16 10:12:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak