Sposób opiniowania koncepcji oraz projektów realizowanych przez Gminę Nowy Tomyśl: 

 

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym dotyczącym opiniowania koncepcji oraz projektów, wprowadza się możliwość zapoznania z nimi wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Nowy Tomyśl. Analiza opinii społecznych pozwoli na wypracowania lepszych rozwiązań służących wszystkim mieszkańcom Gminy.

 

Sposób opiniowania koncepcji oraz projektów realizowanych przez Gminę Nowy Tomyśl:

 

- na stronie internetowej Gminy Nowy Tomyśl, zakładka „Konsultacje projektów”, na okres 14 dni umieszczona zostanie koncepcja lub projekt,

- do 14 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej podlegającej konsultacjom dokumentacji, zainteresowani mieszkańcy mogą składać swoje uwagi, bezpośrednio na adres poczty elektronicznej: inwestycje@nowytomysl.pl Wydziału Infrastruktury i Drogowy lub pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl.

 

Wszystkie uwagi poddane zostaną analizie przez Inwestora oraz projektanta realizującego zadnie.

Przyjęte uwagi zostaną wprowadzone do dokumentacji technicznej.

Po wprowadzeniu przez projektanta zadania zaakceptowanych zmian, w zakładce „Konsultacje projektów” na stronie internetowej, opublikowana zostanie ostateczna wersja dokumentacji.

 


Liczba odwiedzin : 724
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Michał Grześkowiak
Osoba odpowiedzialna za informację : Ryszard Ratajczak
Czas wytworzenia: 2017-03-28 08:00:38
Czas publikacji: 2017-03-28 08:00:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak