Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
ZP.271.1.2019 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Świadczenie usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg na terenie Gminy Nowy Tomyśl w 2019 r.”- II postępowanie

2019-01-16 11:53:39
ZP.271.79.2018- ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-„Świadczenie usług w zakresie przewozów zbiorowych na terenie miast i gminy Nowy Tomyśl w 2019 roku”.

2018-12-28 14:33:48
ZP.271.82.2018 -ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-„UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY NOWY TOMYŚL ORAZ PODLEGŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W LATACH 2019 - 2021”

2018-12-28 06:08:12
ZP.271.78.2018 -ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ- „Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Nowy Tomyśl w 2019 roku”.

2018-12-28 06:07:43
ZP.271.77.2018- ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do Gminy Nowy Tomyśl”.

2018-12-28 06:07:08
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ- ZP.271.73.2018-„UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE DLA GMINY NOWY TOMYŚL ORAZ PODLEGŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W LATACH 2019 - 2021”

2018-12-20 19:08:49
ZP.271.74.2018-INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzonego w trybie art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. DZ.U. z 2018 r. poz. 1986) na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym

2018-12-18 15:36:52
SPROSTOWANIE z dnia 18-12-2018r ZAWIADOMIENIA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-„Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę strażnicy OSP Boruja Kościelna”.

2018-12-18 15:34:44
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA- UNIEWŻNIENIE Cz.II- UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE DLA GMINY NOWY TOMYŚL ORAZ PODLEGŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W LATACH 2019 - 2021

2018-12-13 17:35:54
ZP.271.54.2018 -ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - „Udzielenie złotówkowego kredytu długoterminowego wraz z jego obsługą”.

2018-12-11 16:49:57