Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
ZP.271.38.2018 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Tomyślu.

2018-06-21 16:17:09
ZP.271.35.2018 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boruja Kościelna i Przyłęk

2018-06-14 07:43:56
ZP.271.36.2018-ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-„Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego „Budowy pieszo-jezdni na ul. Powstańców Wlkp. w Bukowcu”.

2018-06-07 14:17:19
ZP.271.28.2018 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Budowa miejsc postojowych z odcinkiem drogi gminnej w Bukowcu”

2018-06-01 13:44:44
ZP.271.34.2018 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Grubsko gm. Nowy Tomyśl

2018-05-29 17:43:34
ZP.271.30.2018 -ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-„Budowa nawierzchni ulicy Dębowej w Starym Tomyślu”.

2018-05-28 14:22:34
ZP.271.27.2018-ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA -Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Nowy Tomyśl

2018-05-14 06:11:17
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ I ODRZUCENIU OFERTY- ZP.271.2.2018 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pt. „Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz ich zagospodarowanie w Gminie Nowy Tomyśl”

2018-05-11 15:17:11
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA-ZP.271.26.2018 -„Wykonanie remontu szatni na obiektach sportowych LKS Boruja Kościelna oraz Korona Bukowiec w ramach programu „Szatnia na Medal”.

2018-05-08 12:35:28
ZP.271.23.2018 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ- „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i przebudowy ul. Leśnej w Nowym Tomyślu i Paproci”.

2018-04-30 16:59:03