Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ODRZUCENIU OFERT- ZP.271.3.2019- „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Borui Kościelnej”.

2019-03-18 05:46:16
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ nr ZP.271.6.2019 - „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Nowy Tomyśl”

2019-03-06 06:34:41
ZP.271.7.2019 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Budowa drogi dojazdowej do cmentarza w m. Sątopy”

2019-03-01 20:47:35
ZP.271.4.2019 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY "Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w Nowym Tomyślu, Paproci, Glinnie i Sękowie".

2019-03-01 20:44:22
ZP.271.5.2019 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY "Pełnienie w imieniu Gminy Nowy Tomyśl funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową ulicy Piłsudskiego w Nowym Tomyślu".

2019-02-28 17:09:25
ZP.271.2.2019-ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-„Remont doraźny dróg gminnych gruntowych”

2019-02-18 06:27:59
ZP.271.1.2019 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Świadczenie usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg na terenie Gminy Nowy Tomyśl w 2019 r.”- II postępowanie

2019-01-16 11:53:39
ZP.271.79.2018- ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-„Świadczenie usług w zakresie przewozów zbiorowych na terenie miast i gminy Nowy Tomyśl w 2019 roku”.

2018-12-28 14:33:48
ZP.271.82.2018 -ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-„UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY NOWY TOMYŚL ORAZ PODLEGŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W LATACH 2019 - 2021”

2018-12-28 06:08:12
ZP.271.78.2018 -ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ- „Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Nowy Tomyśl w 2019 roku”.

2018-12-28 06:07:43