Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-ZP.271.76.2018-Wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Nowy Tomyśl, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie sp. z o.o.

2019-01-19 17:08:17
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA- ZP.271.78.2018- Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Nowy Tomyśl w 2019 roku

2019-01-16 23:51:31
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA- ZP.271.77.2018- „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do Gminy Nowy Tomyśl”

2019-01-16 23:50:30
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-ZP.271.69.2018-„Pełnienie w imieniu Gminy Nowy Tomyśl funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych z podziałem na II części "

2019-01-12 16:14:22
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -zp.271.79.2018-Świadczenie usług w zakresie przewozów zbiorowych na terenie miast i gminy Nowy Tomyśl w 2019 roku

2019-01-08 12:08:41