Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-ZP.271.36.2018-Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego „Budowy pieszo-jezdni na ul. Powstańców Wlkp. w Bukowcu”

2018-06-21 00:04:18
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-ZP.271.30.2018-„Budowa nawierzchni ulicy Dębowej w Starym Tomyślu"

2018-06-14 19:23:11
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -ZP.271.23.2018- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i przebudowy ul. Leśnej w Nowym Tomyślu i Paproci

2018-05-30 15:39:46
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ZP.271.27.2018-Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Nowy Tomyśl

2018-05-14 06:12:46
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-ZP.271.26.2018- Wykonanie remontu szatni na obiektach sportowych LKS Boruja Kościelna oraz Korona Bukowiec w ramach programu „Szatnia na Medal”.

2018-05-08 13:48:59
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-ZP.271.5.2018-Wykonanie usługi zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu wraz z nasadzeniem drzew i krzewów w pasie drogowym

2018-05-07 13:28:10
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA- ZP.271.10.2018-"Wykonanie usługi czyszczenie wpustów, studzienek i kanałów deszczowych wraz z kamerowaniem na terenie miasta i gminy Nowy Tomyśl".

2018-04-10 13:07:10
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA- ZP.271.19.2018-Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wiat w m. Borui Kościelnej i Borui Nowej

2018-03-29 22:28:21
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA- ZP.271.18.2018-Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania ” Budowa pieca chlebowego w Nowej Róży wraz z zagospodarowaniem terenu

2018-03-29 22:27:48
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA- ZP.271.14.2018- Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego „Budowa ulicy Lutowej i Majowej w Glinnie”

2018-03-29 22:26:59