Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
,,Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Nowy Tomyśl na lata 2017-2032"

2018-06-08 13:02:14
Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ,,Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Nowy Tomyśl na lata 2017-2032"

2018-06-06 14:08:54
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 45, 1735, 1745/1, 1737 i 1740 w Nowym Tomyślu

Uchwała Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu Nr XXX/274/2017 z dnia 27lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 45, 1735, 1745/1, 1737 i 1740 w Nowym Tomyślu

2017-04-18 10:27:01
Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystapieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu nw. projektu Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B (a) P

2017-02-08 14:29:44
Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej nr ewid. 201 w Paproci

Uchwała nr XXI/190/2016 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 maja 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej nr ewid. 201 w Paproci

2016-08-09 08:44:08
Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 225/2, 225/3, 225/4, 225/5, 226/1, 226/2 i 227/2 w Sękowie, gm. Nowy Tomyśl

Uchwała nr XX/178/2016 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 225/2, 225/3, 225/4, 225/5, 226/1, 226/2 i 227/2 w Sękowie

2016-08-09 08:31:57
Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej nr ewid. 896/19 w Nowym Tomyślu

Uchwała nr XVIII/160/2016 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 896/19 w Nowym Tomyślu

2016-07-06 10:44:40
Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 530/54 w Glinnie

Uchwała nr XIII/109/2015 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 26 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 530/54 w Glinnie

2016-07-06 10:35:02
Informacja o Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

2016-07-05 13:21:11
Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych nr 1775/1 w Nowym Tomyślu i 527/8, 527/9, 527/11 i 528/3 w Glinnie

Uchwała nr XLIX/470/2014 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych nr 1775/1 w Nowym Tomyślu i 527/8, 527/9, 527/11, 528/3 w Glinnie

2016-07-04 11:49:29