Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
ZP.271.39.2018- INFORMACJA Z OTWARCIA- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i opinii na przebudowę dróg w miejscowościach Kozie Laski oraz Róża

2018-06-12 17:23:18
ZP.271.40.2018 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT " Pełnienie w imieniu Gminy Nowy Tomyśl funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych z podziałem na II części ".

2018-06-11 17:46:56
ZP.271.32.2018 - „Wykonanie remontu szatni na obiektach sportowych LKS Boruja Kościelna oraz Korona Bukowiec w ramach programu „Szatnia na Medal”

2018-06-09 14:53:38
ZP.271.38.2018 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Tomyślu.

2018-06-04 06:47:38
ZP.271.37.2018-INFORMACJA Z OTWARCIA-Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego dla zadania „Budowa zadaszenia tarasu przy świetlicy wiejskiej w Jastrzębsku Starym”

2018-05-30 15:39:30
ZP.271.36.2018-INFORMACJA Z OTWARCIA- Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego „Budowy pieszo-jezdni na ul. Powstańców Wlkp. w Bukowcu”

2018-05-24 13:09:03
ZP.271.30.2018 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT -„Budowa nawierzchni ulicy Dębowej w Starym Tomyślu”

2018-05-22 13:55:32
ZP.271.28.2018 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT „Budowa miejsc postojowych z odcinkiem drogi gminnej w Bukowcu”

2018-05-16 17:55:51
ZP.271.2.2018- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT- „Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz ich zagospodarowanie w Gminie Nowy Tomyśl”.

2018-04-23 18:52:40
ZP.271.23.2018 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i przebudowy ul. Leśnej w Nowym Tomyślu i Paproci.

2018-04-12 08:14:30