Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
ZP.271.4.2019 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT "Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w Nowym Tomyślu, Paproci, Glinnie i Sękowie".

2019-02-12 15:09:19
ZP.271.5.2019 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT "Pełnienie w imieniu Gminy Nowy Tomyśl funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowalnych związanych z przebudową ulicy Piłsudskiego w Nowym Tomyślu".

2019-02-12 11:03:36
ZP.271.3.2019-INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Borui Kościelnej

2019-02-07 06:32:19
ZP.271.2.2019- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT- „Remont doraźny dróg gminnych gruntowych”

2019-02-06 06:26:04
ZP.271.83.2018 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT „Przebudowa ul. Piłsudskiego w Nowym Tomyślu” – III POSTĘPOWANIE

2019-01-21 21:28:56
Informacja z otwarcia ofert- ZP.271.82.2018 „Ubezpieczenie nadwyżkowe odpowiedzialności cywilnej Gminy Nowy Tomyśl w latach 2018 - 2021”

2018-12-21 16:18:54
ZP.271.79.2018-INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT-„Świadczenie usług w zakresie przewozów zbiorowych na terenie miast i gminy Nowy Tomyśl w 2019 roku”.

2018-12-20 19:39:30
ZP.271.78.2018- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT-„Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Nowy Tomyśl w 2019 roku”.

2018-12-17 05:51:43
ZP.271.77.2018- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT-„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do Gminy Nowy Tomyśl”

2018-12-11 17:11:33
ZP.271.73.2018 -INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT-„Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Nowy Tomyśl w latach 2018 - 2021”

2018-12-06 16:47:32