Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
ZP.271.73.2018 -INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT-„Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Nowy Tomyśl w latach 2018 - 2021”

2018-12-06 16:47:32
ZP.271.72.2018 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Chojniki, Gmina Nowy Tomyśl” – IV postępowanie

2018-11-23 15:41:01
ZP.271.71.2018 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT- „Budowa drogi gminnej – Kozie Laski –Róża”

2018-11-20 10:22:07
ZP.271.70.2018 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT „Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w Paproci i Starym Tomyślu”

2018-11-20 08:14:02
ZP.271.67.2018- INFORMACJA Z OTWARCIA- Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Tomyślu

2018-11-06 06:10:14
ZP.271.69.2018 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT- „Pełnienie w imieniu Gminy Nowy Tomyśl funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych z podziałem na II części ".

2018-11-02 07:24:35
ZP.271.65.2018- INFORMACJA Z OTWARCIA - "Pełnienie w imieniu Gminy Nowy Tomyśl funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z budową świetlicy wiejskiej we wsi Chojniki, Gmina Nowy Tomyśl”.

2018-10-26 11:36:27
ZP.271.62.2018- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę strażnicy OSP Boruja Kościelna”

2018-10-15 10:19:57
ZP.271.54.2018- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT-Udzielenie złotówkowego kredytu długoterminowego do wysokości 12 800 000,00 wraz z jego obsługą

2018-10-12 16:06:28
ZP.271.61.2018- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT- Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w ramach zagospodarowania terenu przy jeziorku w Sękowie

2018-10-05 19:38:46