Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie nr 422/2017 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia " Instrukcji w sprawie zasad ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym oraz cywilnoprawnym w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu"

2018-08-10 11:01:47
Zarządzenie Nr 427/2017 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 413/2017 z dnia 5 grudnia 2017r.

2018-03-23 10:25:20
Zarządzenie nr 426/2017 Burmistrza nowego Tomyśla z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/262/2017 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

2018-03-23 10:25:11
Zarządzenie Nr 425/2017 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie zasad wydawania oraz rejestracji upoważnień i pełnomocnictw w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu

2018-03-23 10:25:02
Zarządzenie Nr 424/2017 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej

2018-03-23 10:24:46
Zarządzenie nr 423/2017 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 288/2017 Burmistrza nowego Tomyśla z dnia 21 kwietnia 2017r. w sprawie powołania oraz trybu działania Komisji ds. weryfikacji wniosków na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania.

2018-03-23 10:24:37
Zarządzenie Nr 421/2017 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie powołania Zespołu Burmistrza Nowego Tomyśla do spraw rozwoju ruchu rowerowego i wrotkarstwa na terenie Gminy Nowy Tomyśl

2018-03-23 10:24:18
Zarządzenie nr 419/2017 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 15 grudnia 2017 r w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w gminie Nowy Tomyśl i jej jednostkach budżetowych

2018-03-23 10:22:37
Zarządzenie nr 418/2017 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont dotyczących projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu.

2018-03-23 10:19:46
Zarządzenie nr 417/2017 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/262/2017 rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

2017-12-29 08:17:05