Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 457/2018 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Nowy Tomyśl do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewniania ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok

2018-11-26 15:36:34
Zarządzenie Nr 493/2018 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 18 maja 2018r. w sprawie powołania Komitetu Nowotomyskich Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę i 100-lecia Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

2018-11-26 15:36:05
Zarządzenie Nr 581/2018 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie inwentaryzacji rocznej i powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

2018-11-22 15:22:11
Zarządzenie Nr 580/2018 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 16 listopada 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/429/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyslu z dnia 5 stycznia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

2018-11-22 15:19:59
Zarządzenie Nr 579/2018 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie projektu uchwały budżertowej na rok 2019 wraz z uzasadnieniem

2018-11-16 09:12:45
Zarządzenie Nr 578/2018 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomysl na lata 2019 do 2026

2018-11-16 09:08:48
Zarządzenie Nr 577/2018 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu

2018-11-15 09:12:32
Zarządzenie Nr 576/2018 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 13 listopada 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu zawierającego opis lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz w prawie własności gruntu

2018-11-14 15:13:20
Zarządzenie Nr 575/2018 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 13 listopada 2018r. w sprawie ogłószenia wykazu zawierającego opis lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz w prawie własności gruntu

2018-11-14 15:11:06
Zarządzenie Nr 574/2018 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 13 listopada 2018r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych pomiędzy Gminą Nowy Tomyśl a Aesculap CHIFA Spółka z o.o. w Nowym Tomyślu

2018-11-14 15:10:53