Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 515.2018 z 29.06.2018r. w sprawie wykonania uchwały Nr LI/491/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 maja 2018r. w sprawie ustalenia dopłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Nowy Tomyśl dla grupy gospodarstw domowych

2018-07-12 15:18:13
Zarządzenie 518/2018 z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 508/2018 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 19 czerwca 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 492/2018 Burmistrza Nowego Tomyśla w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Nowym Tomyślu przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym - udziału w gruncie

2018-07-12 14:07:34
Zarządzenie Nr 517/2018 z dnia 9 lipca 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/429/2018 w Nowym Tomyślu z dnia 5 stycznia 2018r. w sprawie Uchwały budżetowej na rok 2018

2018-07-12 14:05:02
Zarządzenie Nr 516/2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Jastrzębsku Starym przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

2018-07-05 07:24:37
Zarządzenie Nr 512/2018 z dnia 28.06.2018r. w sprawie zmiany uchwały XLIV/428/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 5 stycznia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl na lata 2018 do 2026

2018-07-02 13:28:06
Zarządzenie Nr 511/2018 z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/429/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 5 stycznia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

2018-07-02 13:22:30
Zarządzenie Nr 514/2018 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 441/2018 z dnia 19 stycznia 2018r. w sprawie Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowy Tomyśl oraz ustalenia opłat z tego tytułu

2018-06-29 11:52:51
Zarządzenie Nr 513/2018 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie przyznania jednorazowej nagrody pieniężnej dla absolwentów szkół z terenu Gminy Nowy Tomyśl w roku szkolnym 2017/2018

2018-06-28 12:32:27
Zarządzenie Nr 510/2018 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 22 czerwca 2018r. w sprawie przyznania nagrody specjalnej za wysokie wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej zawodnikowi reprezentującemu Gminę Nowy Tomyśl

2018-06-25 12:13:45
Zarządzenie Nr 509/2018 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 19 czerwca 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 491/2018 z dnia 15 maja 2018r,. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych pomiędzy Gminą Nowy Tomyśl a właścicielem działki ewidencyjnej nr 169/31

2018-06-20 12:42:07