Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć 

 
 
Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie zezwolenia dokonuje się na postawie złożonego wniosku.
Wniosek należy złożyć bezpośrednio u osoby załatwiającej sprawę.

Wymagane dokumenty:

1. Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia
2. W przypadku oznaczenia pełnomocnika: pełnomocnictwo wraz z opłatą.

Opłaty:

Opłata za korzystanie z zezwolenia wynosi:
525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa.
525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu.
2.100,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.
Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
37.500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa, to opłata wynosi – 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
37.500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu, to opłata wynosi – 1,4% ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
77.000,00 zł dla napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu, to opłata wynosi – 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni roboczych.

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Nowego Tomyśla w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Opłata za odwołanie:

Brak.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.
Uchwała nr XXI/191/2016 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży.
Uchwała nr XIV/118/2015 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 26 listopada  2015 r. w sprawie  zasad usytuowania na terenie gminy Nowy Tomyśl miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

Żaneta Kluczyńska - Zastępca Naczelnika Wydziału
Budynek A, parter, pokój nr 4. tel. 61 44 26 615.

 

Załączniki

organizacja_przyjec-zezwolenie_na_alkohol.doc

Data: 2018-05-14 12:21:58 Rozmiar: 21k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 63
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Maria Ceglecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Ceglecka
Czas wytworzenia: 2018-05-14 12:21:58
Czas publikacji: 2018-06-06 07:45:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak