Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG. 

 

 

Sposób załatwienia sprawy:

Wpisu do rejestru CEIDG dokonuje się na podstawie złożonego wniosku.
CEIDG w systemie teleinformatycznym prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki.
Wniosek można złożyć na stronie internetowej: www.ceidg.gov.pl – należy go podpisać zaufanym profilem lub podpisem elektronicznym .
Wniosek można też złożyć w formie papierowej w dowolnym urzędzie gminy.
W Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu wniosek należy złożyć bezpośrednio u osoby załatwiającej sprawę.Brakrakk

Wymagane dokumenty:

Dowód osobisty do wglądu.

Opłaty:

Bez opłaty.

Termin załatwienia sprawy:

Do 1 dnia roboczego.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

Opłata za odwołanie:

Nie dotyczy

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

Joanna Gmiąt - Naczelnik Wydziału
Budynek A, parter, pokój nr 4 tel 61 44 26 615

Uwagi:
  • Niezbędna znajomość nr NIP.
  • Niezbędna znajomość REGON (jeżeli ktoś posiada).
  • Do pobrania druk wniosku.
 

Załączniki

instrukcja_ceidg-1_4_lipca_2014.pdf

Data: 2018-05-14 12:23:41 Rozmiar: 215.5k Format: .pdf Pobierz

komunikat.pdf

Data: 2018-05-14 12:23:41 Rozmiar: 27.08k Format: .pdf Pobierz

wniosek-ceidg-1_v1.06z.pdf

Data: 2018-05-14 12:23:41 Rozmiar: 100.47k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 100
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Maria Ceglecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Ceglecka
Czas wytworzenia: 2018-05-14 12:23:41
Czas publikacji: 2018-06-06 07:48:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak