Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

 

Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie zaświadczenia dokonuje się na postawie złożonego wniosku.
Wniosek należy złożyć bezpośrednio u osoby załatwiającej sprawę.

Wymagane dokumenty:

Załączniki do wniosku:

  1. Kserokopia stałego zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych.
  2. Potwierdzenie dokonania wpłaty ostatniej raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Opłaty:

Opłata za korzystanie z zezwolenia to 1/12 rocznej opłaty podstawowej za poszczególne rodzaje zezwoleń i wynosi:

  • 43,75 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa.
  • 43,75 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu.
  • 175,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.
Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni roboczych.

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Nowego Tomyśla w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Opłata za odwołanie:

Brak.

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.
  • Uchwała nr XXI/191/2016 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży.
  • Uchwała nr XIV/118/2015 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Nowy Tomyśl miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

Żaneta Kluczyńska - Zastępca Naczelnika Wydziału
Budynek A, parter, pokój nr 4, tel. 61 44 26 615.

 

Załączniki

wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaŻ napojów alkoholowyc.odt

Data: 2018-06-11 09:19:42 Rozmiar: 14.87k Format: .odt Pobierz

Liczba odwiedzin : 71
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Żaneta Kluczyńska
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Ceglecka
Czas wytworzenia: 2018-05-14 12:28:07
Czas publikacji: 2018-06-11 09:19:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak