Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Nowego Tomyśla. Dotyczy danych przed przekazaniem bazy przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarcze 

 

 

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie zaświadczenia dokonuje się na postawie złożonego wniosku.
Wniosek należy złożyć bezpośrednio u osoby załatwiającej sprawę.

Wymagane dokumenty:
  • Potwierdzenie dokonania opłaty.
Opłaty:

17,00 zł (oprócz zaświadczeń, które opłacie nie podlegają lub są od niej zwolnione).

Termin załatwienia sprawy:

Do 3 dni roboczych.

Tryb odwoławczy:

Brak.

Opłata za odwołanie:

Brak.

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.
  • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

Joanna Gmiąt - Naczelnik Wydziału
Budynek A, parter, pokój nr 4, tel. 61 44 26 615.

 

Załączniki

komunikat_4.pdf

Data: 2018-05-14 12:31:07 Rozmiar: 27.08k Format: .pdf Pobierz

odpis.pdf

Data: 2018-05-14 12:31:07 Rozmiar: 42.55k Format: .pdf Pobierz

wniosek_zaswiadczenie_o_prowadzeniu_dzialalnosci.pdf

Data: 2018-05-14 12:31:07 Rozmiar: 42.32k Format: .pdf Pobierz

wniozek_zaswiadczenie_o_nieprowadzeniu_dzialalnosci.pdf

Data: 2018-05-14 12:31:07 Rozmiar: 42.16k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 54
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Maria Ceglecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Ceglecka
Czas wytworzenia: 2018-05-14 12:31:07
Czas publikacji: 2018-06-06 07:55:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak