Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych na obszarze gminy 

 

 

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie zezwolenia dokonuje się na postawie złożonego wniosku.
Wniosek należy złożyć bezpośrednio u osoby załatwiającej sprawę.

Wymagane dokumenty:

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Ksero licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.
 2. Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podana w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów zgodnie z rozkładem jazdy.
 3. Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną z przystankami.
 4. Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi.
 5. Zobowiązanie do zamieszczenia informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych, na przystankach.
 6. Cennik.
 7. Wykaz pojazdów z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy.
Opłaty:

Opłata za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym wynosi:

 • do 1 roku – 100,00 zł
 • do 2 lat – 150,00 zł
 • do 3 lat – 200,00 zł
 • do 4 lat – 250,00 zł
 • do 5 lat – 300,00 zł

odbiór zezwolenia może nastąpić po okazaniu dowodu opłaty.

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni roboczych.

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Nowego Tomyśla w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Opłata za odwołanie:

Brak.

Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 04 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.
Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

Żaneta Kluczyńska - Zastepca Naczelnika Wydziału
Budynek A, parter, pokój nr 4, tel. 61 44 26 615

 

Załączniki

10_zezwolenia_na_przewozy_regularne.doc

Data: 2018-05-14 12:33:34 Rozmiar: 29k Format: .doc Pobierz

regularny_przewoz_osob.pdf

Data: 2018-05-14 12:33:34 Rozmiar: 54.95k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 72
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Maria Ceglecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Ceglecka
Czas wytworzenia: 2018-05-14 12:33:34
Czas publikacji: 2018-06-06 07:57:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak