Utrzymanie przystanków autobusowych 

 

 

Sposób załatwienia sprawy:
  • przegląd w terenie
  • ozpoznanie kosztów
  • przedłożenie do projektu budżetu lub harmonogramu bieżącego utrzymania dróg
  • podjęcie decyzji
Wymagane dokumenty:

wnioski mieszkańców, radnych, rad sołeckich, sołtysów

Opłaty:

Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:

Uzależniony od możliwości finansowych Gminy

Tryb odwoławczy:

——–

Opłata za odwołanie:

——–

Podstawa prawna:

——–

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział infrastruktury i drogowy

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

specjalista Mieczysław Geisler – budynek A , parter, pok. Nr 9, tel . 0 61 44 26 644

 


Liczba odwiedzin : 47
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Damian Simon
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Ceglecka
Czas wytworzenia: 2018-05-14 12:45:27
Czas publikacji: 2018-05-14 12:45:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak