Nabywanie przez gminę gruntów przeznaczonych pod drogę obwodową dla miasta Nowego Tomyśla 

 

 

Sposób załatwienia sprawy:

Wypłata odszkodowania w wysokości uzgodnionej pomiędzy właścicielem a Burmistrzem lub w przypadku braku porozumienia, według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczeniu

Wymagane dokumenty:
  • dokumentacja geodezyjna,
  • decyzja podziałowa
Opłaty:

nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:

około 6 miesięcy

Tryb odwoławczy:

——–

Opłata za odwołanie:

——–

Podstawa prawna:

——–

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

Inspektor Wydziału UiGN Krzysztof Kewler budynek A; I piętro; Pok. nr 21; tel. 61 44 26 648

 


Liczba odwiedzin : 43
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Damian Simon
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Ceglecka
Czas wytworzenia: 2018-05-14 12:54:54
Czas publikacji: 2018-05-14 12:54:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak