Zbywanie nieruchomości na własność lub użytkowanie wieczyste 

 

 

Sposób załatwienia sprawy:

Przetarg i przeniesienie własności w drodze aktu notarialnego

Wymagane dokumenty:

wniosek osoby zainteresowanej nabyciem nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego

Opłaty:

Cena zakupu oraz koszty przeniesienia własności i przygotowania nieruchomości do zbycia

Termin załatwienia sprawy:

Około 6 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Brak

Opłata za odwołanie:

Brak

Podstawa prawna:

Ustawa o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami)

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

inspektor Agnieszka Słowińska budynek A; I piętro; Pok. nr 22; tel. 61 44 26 647

Uwagi:

Oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości następuje:

  • z równoczesną sprzedażą położonych na tej nieruchomości budynków i innych urządzeń.
  • Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia  wywieszane są na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego, a ogłoszenia o przetargach na tablicach ogłoszeń i w gazetach lokalnych.
 

Załączniki

sprzedaz_nieruchomosci_lub_uw.pdf

Data: 2018-05-14 12:56:13 Rozmiar: 45.63k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 65
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Damian Simon
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Ceglecka
Czas wytworzenia: 2018-05-14 12:56:13
Czas publikacji: 2018-05-14 12:56:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak