Sporządzanie odpisów aktów stanu cywilnego 

 
 
Sposób załatwienia sprawy:

Z rejestru stanu cywilnego wydaje się odpisy skrócone, zupełne i wielojęzyczne aktów stanu cywilnego. Od 1 marca 2015r. wnioski o odpisy aktów stanu cywilnego składać można w dowolnym USC w kraju.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie odpisów.
Do wglądu – dowód osobisty wnioskodawcy

Opłaty:

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowym Tomyślu lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego PKO BP Centrum Korporacyjne w Nowym Tomyślu 44 1020 4144 0000 6902 0078 2953

  • za skrócony odpis aktu stanu cywilnego – 22,00zł.
  • za zupełny odpis aktu stanu cywilnego – 33,00zł.
  • nieodpłatnie wydawane są odpisy zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1827 ze zm.)
Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Opłata za odwołanie:

—————

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r.  Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2016r. poz. 2064 ze zm.).

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego, 64-300 Nowy Tomyśl, Ul. Tysiąclecia 3, I piętro, wejście od strony Biblioteki, tel. 61 44 22 615

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

Kierownik USC – Beata Jakubowska
Zastępca Kierownika USC – Magdalena Gostyńska-Kuchta

Uwagi:

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku i otrzymania dokumentu: osoba, której akt dotyczy, małżonek, wstępny, zstepny, rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy, opiekun, osoba, która wykaże interes prawny, sąd, prokurator, organizacja społeczna, organy administracji publicznej.

 

Załączniki

sporządzanie odpisów aktów stanu cywilnego z wnioskiem-2.odt

Data: 2018-05-16 09:31:27 Rozmiar: 245.9k Format: .odt Pobierz

Liczba odwiedzin : 99
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Maria Ceglecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Ceglecka
Czas wytworzenia: 2018-05-14 13:06:23
Czas publikacji: 2018-05-16 10:06:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak