Odszkodowania za grunty przejmowane przez gminę w trybie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami 

 
 

Odszkodowania za grunty przejmowane przez gminę w trybie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Sposób załatwienia sprawy:

Wypłata odszkodowania w wysokości uzgodnionej pomiędzy byłym właścicielem a Burmistrzem, lub w przypadku braku porozumienia, według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczeniu

Wymagane dokumenty:
  • wniosek byłego właściciela gruntu i jego dane personalne,
  • dokumenty geodezyjne ( wyciąg z wykazu zmian gruntowych wraz z opisem i mapą),
  • decyzja podziałowa,
  • wniosek do Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu o odłączenie gruntu i wpisanie Gminę Nowy Tomyśl jako właściciela,
  • zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu, IV Wydziału Ksiąg Wieczystych o dokonanych zmianach,
Opłaty:

Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:

Około 2 miesięcy , gdy są zarezerwowane środki finansowe w budżecie Gminy na dany rok

Tryb odwoławczy:

Brak

Opłata za odwołanie:

Brak

Podstawa prawna:

Art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami)

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Geodezji, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

Zastępca Naczelnika Wydziału – Jadwiga Bober; budynek A; II piętro;
Pok. nr 35; tel. 061 44 26 648

 

Załączniki

odszkodowanie_za_grunty_przejmowane_pod_drogi_publiczne.pdf

Data: 2018-05-14 13:08:01 Rozmiar: 45.2k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 31
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Damian Simon
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Ceglecka
Czas wytworzenia: 2018-05-14 13:08:01
Czas publikacji: 2018-05-14 13:08:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak