Wykaz dziennych opiekunów działających na terenie Gminy Nowy Tomyśl 

 

 

Sposób załatwienia sprawy:

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wpis do wykazu dziennych opiekunów, prowadzonego przez Burmistrza Nowego Tomyśla.

Opłaty:

Wniosek nie podlega opłacie.

Termin załatwienia sprawy:

Po weryfikacji wniosku organ prowadzący wykaz dziennych opiekunów w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku dokonuje wpisu do wykazu dziennych opiekunów zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu.
Wnioskodawca otrzymuje zaświadczenie o wpisie do wykazu dziennych opiekunów po dokonaniu wpisu do wykazu dziennych opiekunów.

Tryb odwoławczy:

.

Opłata za odwołanie:

.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech (Dz. U. z 2016, poz. 157 ).

Jednostka odpowiedzialna:

.

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

Wniosek składa się w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64 -300 Nowy Tomyśl.

Uwagi:

Informacji na temat procedury związanej z prowadzeniem Wykazu dziennych opiekunów udziela Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, bud. A, II p. pokój
nr 31, tel. 614426660.
Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna zobowiązany jest do zgłaszania dziennych opiekunów do Wykazu dziennych opiekunów, prowadzonego przez Burmistrza Nowego Tomyśla.
W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z dziennym opiekunem następuje wykreślenie dziennego opiekuna z wykazu – po uprzednim powiadomieniu organu.

 

Załączniki

wniosek_dot._zgloszenia_dziennego_opiekuna.doc

Data: 2018-05-14 13:08:56 Rozmiar: 37k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 45
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Damian Simon
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Ceglecka
Czas wytworzenia: 2018-05-14 13:08:56
Czas publikacji: 2018-05-14 13:08:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak