Podatek leśny od osób fizycznych i prawnych 

 
 
Sposób załatwienia sprawy:

Zgłoszenie do opodatkowania gruntów leśnych i zmian mających wpływ na wysokość podatku:
a) osoby fizyczne:

  • informacja w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany, sporządzona na formularzu wg ustalonego wzoru (Załącznik Nr 2 IL-1)
  • wydanie decyzji.

Podatek płatny jest w 4 ratach: do 15 marca, do 15 maja, do 15 września, do 15 listopada.
W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
b) osoby prawne:

  • deklaracja w sprawie podatku do dnia 15 stycznia roku podatkowego lub w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego (Załącznik Nr 1 DL-1),
  • deklaracja korygująca w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany, sporządzona na formularzu wg ustalonego wzoru (Załącznik Nr 1 DL-1).

Wpłata podatku bez wezwania do dnia 15 każdego miesiąca.

Wymagane dokumenty:
  • kserokopie aktów notarialnych (oryginały do wglądu),
  • wypisy z rejestru gruntów (klasy gruntów)
Opłaty:

nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:

do 30 dni

Tryb odwoławczy:

——–

Opłata za odwołanie:

——–

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821)

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Podatków i Opłat

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

Inspektor Eugenia Andrzejczak, budynek A, parter, pokój nr 8, numer telefonu 0-61 4426634

 

Załączniki

deklaracja_na_podatek_lesny-od_1.01.2016.pdf

Data: 2018-05-14 13:24:27 Rozmiar: 92.33k Format: .pdf Pobierz

informacja_o_lasach-od_1.01.2016r.pdf

Data: 2018-05-14 13:24:27 Rozmiar: 102.82k Format: .pdf Pobierz

Komunikat GUS-19.10.2018r.pdf

Data: 2019-03-13 07:53:41 Rozmiar: 68.94k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 107
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Bogumiła Frąckowiak
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Ceglecka
Czas wytworzenia: 2018-05-14 13:24:27
Czas publikacji: 2019-03-13 07:53:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak