Podatek od środków transportowych dla osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 

 

 

Podatek od środków transportowych dla osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

Sposób załatwienia sprawy:
  • podatnicy mają obowiązek w terminie do 15 lutego danego roku zgłosić do opodatkowania środek transportowy, w formie złożenia rocznej deklaracji DT 1 wraz z załącznikiem do deklaracji DT-1/A
  • w ciągu roku podatkowego podatnicy mają obowiązek złożenia deklaracji DT-1 wraz z załącznikiem do deklaracji DT-1/A w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie tego obowiązku.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany lub nabyty.
Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został na stałe wycofany z ruchu (wyrejestrowany).
Podatek płatny jest w dwóch ratach: do 15 lutego i do 15 września danego roku podatkowego.

Wymagane dokumenty:
  • deklaracja,
  • dowód rejestracyjny pojazdu
Opłaty:

nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:

na bieżąco

Tryb odwoławczy:

——–

Opłata za odwołanie:

——–

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1785)

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Podatków i Opłat

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

Inspektor Mirela Wiśniewska, budynek A, parter, pokój nr 6, numer telefonu 0-61 4426633

 

Załączniki

dt-1_deklaracja-obowiazuje_od_1.01.2016.pdf

Data: 2018-05-14 13:26:33 Rozmiar: 141.67k Format: .pdf Pobierz

dt-1a_zalacznik_do_deklaracj_dt-1-obowiazuje_od_1.01.2016r.pdf

Data: 2018-05-14 13:26:33 Rozmiar: 106.4k Format: .pdf Pobierz

urm_xl_385_2017-30.10.2017.pdf

Data: 2018-05-14 13:26:33 Rozmiar: 538.74k Format: .pdf Pobierz

URM_II_8_2018 na 2019 z załącznikami.pdf

Data: 2018-12-03 08:46:02 Rozmiar: 537.15k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 187
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Bogumiła Frąckowiak
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Ceglecka
Czas wytworzenia: 2018-05-14 13:26:33
Czas publikacji: 2018-12-03 08:46:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak