Sprostowanie aktu stanu cywilnego 

 
 
Sposób załatwienia sprawy:
 
Akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego, podlega sprostowaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który go sporządził.
Wymagane dokumenty:


Wymagane dokumenty:

Sprostowanie może być dokonane również na podstawie innych dokumentów, które należy dołączyć do podania:
archiwalnych aktów stanu cywilnego, zagranicznych dokumentów stanu cywilnego jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego.
 
Opłaty:

Zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 39,00 zł. dokonuje się gotówką w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowym Tomyślu lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego PKO BP Centrum Korporacyjne w Nowym Tomyślu 44 1020 4144 0000 6902 0078 2953

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki

Tryb odwoławczy:

-

Opłata za odwołanie:

——–

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r.  Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016r. poz. 2064 ze zm.).

Ustawa z dnbia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017r. poz. 682 ze zm.).

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego, 64-300 Nowy Tomyśl, Ul. Tysiąclecia 3, I piętro, wejście od strony Biblioteki, tel. 61 44 22 615

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

Kierownik USC – Beata Jakubowska
Zastępca Kierownika USC – Magdalena Gostyńska-Kuchta

Uwagi:

Sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora, w formie czynności materialno-technicznej.

 

 

Załączniki

sprostowanie aktów z wnioskiem.odt

Data: 2018-05-16 10:20:10 Rozmiar: 246.75k Format: .odt Pobierz

Liczba odwiedzin : 85
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Maria Ceglecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Ceglecka
Czas wytworzenia: 2018-05-14 13:32:18
Czas publikacji: 2018-05-16 10:20:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak